Tez-tez verilən SUALLAR

Bizim saytda olan suallar http://snsk.az saytından götürülür və Nazirlər Kabinetinin Qərarına və https://e-qanun.az saytında dərc olunan qaydalara əsasən sertifikasiya imtahan sualları snsk.az saytında təqdim olunur və imtahanda bu suallardan istifadə edilir.