1.143 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 991

Vulvanın leykoplagiyası və kraurozu qadınların hansı yaş dövründə rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 177

Sual № 992

Vulvanın xərçənginə hansı simptom xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 180

Sual № 993

Uşaqlıq cismi xərçəngi üçün əsas xarakter olan onkomarker hansıdır?

  Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 238

Sual № 994

CİN III nədir?

  Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 198

Sual № 995

Yumurtalığın bədxassəli törəməsinin müalicə metodları hansıdır?

  Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 226

Sual № 996

Uşaqlıq sarkomasının əsas metastaz vermə yolları:

  Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 328

Sual № 997

Ağ ciyərin neyroendikrin şişlərinə hansı uyğun gəlir?

  Ədəbiyyat: Клиническая онкпульманология. А.Х.Трахтенберг. В.И. Чиссов. Москва-20000 г. ст. 600.ст.59.

Sual № 998

Qadınlar arasında ağ ciyər xərçənginin hansı morfoloji forması üstünlük təşkil edir?.

  Ədəbiyyat: Клиническая онкпульманология. А.Х.Трахтенберг. В.И. Чиссов. Москва-20000 г. ст. 600.ст.41.

Sual № 999

Onkopatologiyada ağ ciyərin pay və ya total atelektazına ən çox hansı hallarda rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: Клиническая онкпульманология. А.Х.Трахтенберг. В.И. Чиссов. Москва-20000 г. ст. 600.ст.116.

Sual № 1000

Onkomarker NSE (neyron spesifik enolaza) ağ ciyərin hansı bədxassəli şişləri üçün daha spesifik sayılır?

  Ədəbiyyat: Клиническая онкпульманология. А.Х.Трахтенберг. В.И. Чиссов. Москва-20000 г. ст. 600.ст. 210

Sual № 1001

Ağ ciyər xərçənginin cərrahi müalicəsində rast gəlinən ağırlaşmalara aşağıdakılardan hansı spesifik sayılmır?

  Ədəbiyyat: Клиническая онкпульманология. А.Х.Трахтенберг. В.И. Чиссов. Москва-20000 г. ст. 600.ст.217.

Sual № 1002

Göstərilən şişlərdən hansı divararalığı şişlərinə aid edilmir?

  Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии М.И.Давыдов. Москва 2004.ст.196.

Sual № 1003

Göstərilən şişlərdən hansı ağciyərin birincili şişlərinə aid deyil?

  Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии М.И.Давыдов. Москва 2004.ст.184.

Sual № 1004

Göstərilən şişlərdən hansı traxeyanın şişlərinə aid edilir?

  Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии М.И.Давыдов. Москва 2004.ст.180.

Sual № 1005

Ağciyərlərin neyroendokrin şişlərinə hansı aid edilmir?

  Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии М.И.Давыдов. Москва 2004.ст.181.

Sual № 1006

Aşağıdaki şişlərin hansı Qulaqətrafı tüpürcək vəzisində daha çox rast gəlinir.

  Ədəbiyyat: А.И.Пачес “Опухоли головы и шеи” – Москва,2013, 248 с.

Sual № 1007

Konyuktivanın xoşxassəli şişlərinin prognozu necədir:

  Ədəbiyyat: А.И.Пачес “Опухоли головы и шеи” – Москва,2013, 289 с.

Sual № 1008

Qalxanabənzər vəzin karsinomasında radioaktiv yod ilə müalicə nəyə əsaslanır

  Ədəbiyyat: А.И.Пачес “Опухоли головы и шеи” – Москва,2013, 352 с.

Sual № 1009

Hansı xəstəlikdə boyun limfodisseksiyası əməliyyatına göstəriş yoxdur:

  Ədəbiyyat:

Sual № 1010

Qırtlaqda ən çox rast gələn xərçəngin morfoloji strukturu hansıdır

  Ədəbiyyat: А.И.Пачес “Опухоли головы и шеи” – Москва,2013, 173 с
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×