1.143 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 1031

Prostat biopsiyasına göstəriş deyil

  Ədəbiyyat: Биопсия предстательной железы Пушкарь Д.Ю., 2010, səh. 34

Sual № 1032

Böyrək rezeksiyasina mütləq göstərişi seçin:

  Ədəbiyyat: Oncology guidelines. European Association of Urology. Renal cell carcinoma. 2015., səh. 20

Sual № 1033

Lokal prostate xərcənğinin ən effektiv müalicə üsulunu göstərin:

  Ədəbiyyat: Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer / A. Bill-Axelson, 2011,. səh. 1713

Sual № 1034

Abirateron preparatı hansı təsir mexanizminə malikdir?

  Ədəbiyyat: “Рациональная фармакотерапия в онкологии” Под общей ред. акад. РАН М.И.Давыдова, проф. В.А.Горбуновой. М., 2015, 523 с

Sual № 1035

Her 2 ekspressiyası müsbət süd vəzi xərçəngi zamanı Transtuzumaba rezistent hallarda hansı preparata üstünlük verilir?

  Ədəbiyyat: “Рациональная фармакотерапия в онкологии” Под общей ред. акад. РАН М.И.Давыдова, проф. В.А.Горбуновой. М., 2015, 53 с

Sual № 1036

Qastrointestinal stromal şişlər hansı toxuma şişlərinə aiddir?

  Ədəbiyyat: “Практическая химиотерапия злокачественная опухолей” Под ред. Т.Дж.Пристмана. М., 2011, 251 с

Sual № 1037

Aşağıdakılardan hansı şişlər herminogen şişlərə aid deyil?

  Ədəbiyyat: “Практическая химиотерапия злокачественная опухолей” Под ред. Т.Дж.Пристмана. М., 2011, 253 с

Sual № 1038

Ağciyər xərçənginin ən çox hansı histoloji variantında EGFR mutasiyası müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: “Рациональная фармакотерапия в онкологии” Под общей ред. акад. РАН М.И.Давыдова, проф. В.А.Горбуновой. М., 2015, 327 с

Sual № 1039

Aşağıdakı preparatlardan hansı mikroborucuq inhibitorları olan taksanlar qrupuna aid deyil?

  Ədəbiyyat: “Рациональная фармакотерапия в онкологии” Под общей ред. акад. РАН М.И.Давыдова, проф. В.А.Горбуновой. М., 2015, 55 с

Sual № 1040

İstifadə olunan dozası Kalvert formulası ilə hesablanan kimya preparatı hansıdır?

  Ədəbiyyat: “Практическая химиотерапия злокачественная опухолей” Под ред. Т.Дж.Пристмана. М., 2011, 63 с

Sual № 1041

Apoptoz nədir?

  Ədəbiyyat: “Практическая химиотерапия злокачественная опухолей” Под ред. Т.Дж.Пристмана. М., 2011, 50-51 с

Sual № 1042

Aşağıdakı target preparatlarından hansı monoklonal antigenlərə aiddir?

  Ədəbiyyat: “Справочник по онкологии” Под ред Д.Ж.Кэссиди” М., 2010, 100 c

Sual № 1043

Aşağıdakı preparatlardan hansı sitostatiklərə aid deyil?

  Ədəbiyyat: “Справочник по онкологии” Под ред Д.Ж.Кэссиди” М., 2010, 97 c

Sual № 1044

Lizis sindromu zamanı hansı kəskin biokimyəvi pozğunluqlar yaranmır?

  Ədəbiyyat: “Практическая химиотерапия злокачественная опухолей” Под ред. Т.Дж.Пристмана. М., 2011, 108 с

Sual № 1045

Aşağıdakı ağrılaşmalardan hansı mukozitlərə aid deyil?

  Ədəbiyyat: “Практическая химиотерапия злокачественная опухолей” Под ред. Т.Дж.Пристмана. М., 2011, 86-88 с

Sual № 1046

Hansı qrup preparatları onkoloji xəstələrdə C hepatiti virusunun müalicəsində birinci xətt kimi istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: “Инфекции в онкологии” Под ред. акад М.И.Давыдова и Н.В.Дмитриева М., 2009, 122 с

Sual № 1047

Hansı tip fermentlər hüceyrə daxili mitogen siqnalın ötürülməsində iştirak edirlər?

  Ədəbiyyat: “Рациональная фармакотерапия в онкологии” Под общей ред. акад. РАН М.И.Давыдова, проф. В.А.Горбуновой. М., 2015, 126-130 c

Sual № 1048

Pemetreksed hansı qrup şişəleyhinə preparatlara aiddir?

  Ədəbiyyat: “Рациональная фармакотерапия в онкологии” Под общей ред. акад. РАН М.И.Давыдова, проф. В.А.Горбуновой. М., 2015, 808 c

Sual № 1049

Hansı mikroorganizmin mədə xərçənginin yaranmasında rolu var ?

  Ədəbiyyat: Ганцев «Онкология» 2004, стр 317

Sual № 1050

Mədə xərçənginə şübhə zamanı hansı müayinə metodnan ilk növbədə istefadə eləmək lazımdır?

  Ədəbiyyat: Чистяков «Онкология» стр 196.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×