1.143 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 1051

Mədənin piloroantral nahiyyəsinin xərçəngi zamanı hansı həcmdə cərrahi əməliyyat icra eləmək məqsədə uyğundur.?

  Ədəbiyyat: Ганцев «Онкология» 2004, стр 354

Sual № 1052

“Krukenberq metastazı” terminin altında hansı metastaz düşünülür ?

  Ədəbiyyat: Ганцев «Онкология» 2004, стр 3351

Sual № 1053

Mədə cismi nahiyyəsinin xərçəngi zamanı hansı həcmdə cərrahi əməliyyat icra eləmək məqsədə uyğundur.?

  Ədəbiyyat: Ганцев «Онкология» 2004, стр 354

Sual № 1054

Çənbər bağırsağın hansı şöbəsində xərçəng ən çox rast gəlinir?

  Ədəbiyyat: Ганцев «Онкология» 2004, стр 368

Sual № 1055

Çənbər bağırsağın xərçəngi zamanı hansı onkomarker yoxlanılmalıdır.?

  Ədəbiyyat: Ганцев «Онкология» 2004, стр 378

Sual № 1056

Sağ tərəfli hemikolektomiya çənbər bağırsağın xərçəngin hansı lokalizasiyasında icra olunur ?

  Ədəbiyyat: Чистяков «Онкология» стр 265

Sual № 1057

Düz bağırsağın xərçəngi zamanı hansı cərrahi əməliyyatlar icra olunmur.?

  Ədəbiyyat: Чистяков «Онкология» стр 277

Sual № 1058

Düz bağırsaq xərçənginin diaqnostikası zamanı hansı onkomarker yoxlanılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Ганцев «Онкология» 2004, стр 107

Sual № 1059

Düz bağırsağın xərçənginə şübhə zamanı hansı müayinə metodnan ilk növbədə istefadə etmək lazımdır. ?

  Ədəbiyyat: Чистяков «Онкология» стр 275

Sual № 1060

Mədəaltı vəzin hansı şöbəsinin xərçəngi zamanı mexaniki sarılığa rast gəlinir.?

  Ədəbiyyat: Чистяков «Онкология» стр 240

Sual № 1061

“Kurvuazye” simptomu xərçəng xəstəliyin hansı lokalizasiyasında rast gəlinir.?

  Ədəbiyyat: Чистяков «Онкология» стр 240

Sual № 1062

Mədəaltı vəzin quyruq hissəsinin xərçəngi zamanı hansı cərrahi əməliyyat aparılması məsləhətdir?

  Ədəbiyyat: Чистяков «Онкология» стр 248

Sual № 1063

Aşağıdakı preparatlardan hansı daha nefrotoksikdir?

  Ədəbiyyat: Bədxassəli törəmələrin kimyaterapiyası.De Vita,Moskva 2008.səh.284

Sual № 1064

Aşağıdakı preparatlardan hansının dozası yalnız xəstənin çəkisinə əsasən hesablanır?

  Ədəbiyyat: Bədxassəli törəmələrin kimyaterapiyası.De Vita,Moskva 2008.səh.41,247)

Sual № 1065

”Triple negativ”süd vəzi xərçəngində adyuvant rejimdə hansı sxemli KT üstünlük verilir ?

  Ədəbiyyat: Süd vəzi xərçəngi .Kimyaretapiya və target terapiya,Semiqlazov,Moskva2012. səh 96

Sual № 1066

Aşağıdakı preparatlardan hansı 5-Flüorurasil preparatının antidotudur?

  Ədəbiyyat: Bədxassəli törəmələrin kimyaterapiyası.De Vita,Moskva 2008.səh.263

Sual № 1067

Aşağıda sadalananlardan hansıları süd vəzi xərçənginin müalicəsində hədəf preparatları sayılır?

  Ədəbiyyat: Bədxassəli törəmələrin kimyaterapiyası.De Vita,Moskva 2008.səh.247

Sual № 1068

Aşağıdakı lokalizasiyaların hansı kimyəvi dərman müalicəsinə daha həssasdır?

  Ədəbiyyat: Onkologiya dərslik 2010,Ə.T.Əmiraslanov Bakı 2010.səh 103

Sual № 1069

Yumurtalıq xərçənginin polikimyəvi müalicəinin I xəttində ən çox hansı preparatlar istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Bədxassəli törəmələrin kimyaterapiyası.De Vita,Moskva 2008.səh.362

Sual № 1070

Aşağıdakı preparatlardan hansılar premenopozal S.V.X-in hormonal müalicəsində istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Bədxassəli törəmələrin kimyaterapiyası.De Vita,Moskva 2008.səh.81,227,244
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×