1.143 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 1071

Neoadyuvant kimyaterapiyanın aparılmasında əsas məqsəd hansılardır?

  Ədəbiyyat: Onkologiya dərslik 2010,Ə.T.Əmiraslanov.Bakı2010.səh 24

Sual № 1072

Aşağıda adları çəkilən polikimyəvi terapiya sxemlərdən hansıları S.V.X-in müalicəsində istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Süd vəzi xərçəngi .Kimyaretapiya və target terapiya,Semiqlazov,Moskva 2012.səh 96

Sual № 1073

Mabteranın (rituksimab) standart dozası?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.698

Sual № 1074

Durie-Salmon təsnifatı hansı xəstəliyə aiddi?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.555

Sual № 1075

CRAB simptomları daha çox hansı xəstəlikdə rast gəlir?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.561

Sual № 1076

Çoxsaylı mielom zamanı transplantasiya aparılır?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.564

Sual № 1077

İndolent limfomalara aiddi?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.444

Sual № 1078

FLİPİ beynalxalq proqnostik indeksi hansı xəstəlikdə istifadı olunur?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.446

Sual № 1079

FLİPİ beynalxalq proqnostik indeksə uyğun Follikulyar limfomada neçə risk qrupu var?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.446

Sual № 1080

Follikulyar limfomanın I mərhələsində şüa müalicəsinin effektivliyi?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.447

Sual № 1081

Yüksək aqqresivli limfomalara aiddi?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.407

Sual № 1082

MALT-limfoma zamanı hansı orqanlar zədələ bilməz?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.456

Sual № 1083

MALT-limfoma ilə hansı orqan daha çox hallarda zədələnir?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.458

Sual № 1084

H.pylori qarşı müalicə hansı xəstəlikdə müvəffəqiyətlə istifadı oluna bilər?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.460

Sual № 1085

Şişin lizis sindromunun profilaktikası üçün istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.644

Sual № 1086

Xronimi mieloleykoz zamanı şişin substratının təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.381

Sual № 1087

Çoxsaylı mielom zamanı proteinoqram üçün xərəkterikdi?

  Ədəbiyyat: Гематология. Под редакцией О.А.Рукавицина. "ГЭОТАР-Медиа", 2015, стр.556

Sual № 1088

Onkopediatriyanın xüsusiyyətlərinə aid deyil:

  Ədəbiyyat: Pediatric Oncologiasının müalicə prinsipları. Philip A.Pizzo,M.D.,David G.Poplack,M.D.Lippincot Williams S Wilkins. 2001.s.58

Sual № 1089

Uşaq yaşlarında hansı solid bədxassəli şişlər daha çox qarşılanır

  Ədəbiyyat: Pediatric Oncologiasının müalicə prinsipları. Philip A.Pizzo,M.D.,David G.Poplack,M.D.Lippincot Williams S Wilkins. 2001.s.60

Sual № 1090

Uşaqlarda onkohematoloji xəstəliklər strukturasında birinci yer tutur

  Ədəbiyyat: Uşaq onkologiyası. M.D.Əliyev,V.G.Polyakov, G.L.Mentkevic, S.A.Mayakova. RONC RAMN Moskva . 2012. S.373
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×