990 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Mədə xərçəngi daha çox hansı yaşlarda təsadüf edir?

  Ганцев Ш.Х. «Онкология» - Москва, 2004, 516
Наибольшее количество больных раком желудка составляют лица в возрасте от 50 до 60 лет, на возраст от 40 до 50 лет приходится до 25 % от всего числа заболевших; мужчины болеют в 2 раза чаще, чем женщины.

Sual № 2

Mədənin xərçəngönü xəstəliyinə aid deyil :

  Əmiraslanov Ə.T. “ Abdominal onkologiya” – Bakı , 2004 , 320 s.
К предраковым состояниям ЖЕЛУДКА относятся:
♦ хронический гастрит различной этиологии, в том числе аутоиммунный гастрит типа А, сопровождающийся пернициозной анемией;
♦ аденоматозные полипы желудка;
♦ хроническая язва желудка;
♦ резецированный желудок по поводу доброкачественных заболеваний;

Sual № 3

Mədə xərçəngi mədənin aşağıda göstərilən hissələrinin hansında daha çox rast gəlir?

  Давыдов М.И. «Энциклопедия клинической онкологии» - Москва,2004, 1536

Sual № 4

“Virxov metastazı” termini altında anlaşılan metastaz hansıdır?

  Əmiraslanov Ə.T. “ Abdominal onkologiya” – Bakı , 2004 , 320 s.

Sual № 5

Mədə xərçəngi üçün metastaz vermənin hansı yolu daha çox xarakterikdir?

  Ганцев Ш.Х. «Онкология» - Москва, 2004, 516

Sual № 6

Mədə xərçənginin endoskopik diaqnostikası üçün daha çox hansı çətindir?

  Ганцев Ш.Х. «Онкология» - Москва, 2004, 516

Sual № 7

Hansı lokalizasiyalı mədə xoraları daha çox hallarda maliqnizasiyaya uğrayır?

  Клименков А.А. «Опухоли желудка» - Москва, 1998, 168

Sual № 8

Mədə xərçəngi zamanı “Virhov metastazı” necə anlaşılır?

  Ганцев Ш.Х. «Онкология» - Москва, 2004, 516

Sual № 9

Mədənin poliplərində mualicə taktikası necədir?

  Блохин Н.Н. «Клиническая онкология, том II» - Москва, 1971, 440

Sual № 10

Mədənin proksimal subtotal rezeksiyası hansı halda göstərişdir?

  Давыдов М.И. «Энциклопедия клинической онкологии» - Москва,2004, 1536

Sual № 11

Mədə xərçənginin histolojı quruluşuna görə daha çox rast gəlinəni hansıdır?

  Давыдов М.И. «Энциклопедия клинической онкологии» - Москва,2004, 1536

Sual № 12

Mədə xərçənginin TNM-təsnifatına görə şişin ətraf üzvlərə sirayəti hansı simvolla göstərilir?

  Əmiraslanov Ə.T. “ Abdominal onkologiya” – Bakı , 2004 , 320 s.

Sual № 13

Mədə xərçənginin TNM-təsnifatına görə şişin intraepitelial yayılması hansı simvolla göstərilir?

  Əmiraslanov Ə.T. “ Abdominal onkologiya” – Bakı , 2004 , 320 s.

Sual № 14

Mədə xərçənginin TNM – təsnifatına görə şişin subseroz qatına kimi sirayəti hansı simvolla göstərilir?

  Əmiraslanov Ə.T. “ Abdominal onkologiya” – Bakı , 2004 , 320 s.

Sual № 15

Mədənin distal subtotal rezeksiyası hansı halda göstərişdir ?

  Давыдов М.И. «Энциклопедия клинической онкологии» - Москва,2004, 1536

Sual № 16

Mədə xərçəngi zamanı “Şnitsler” metastazı altında nə başa düşülür?

  Давыдов М.И. «Энциклопедия клинической онкологии» - Москва, 2004, 1536

Sual № 17

Menetriye xəstəliyi necə anlaşılır?

  Əmiraslanov Ə.T. “ Abdominal onkologiya” – Bakı , 2004 , 320 s.

Sual № 18

Mədə xərçənginin TNM – təsnifatına görə şişin seroz qişasına sirayəti hansı simvolla göstərilir?

  Əmiraslanov Ə.T. “ Abdominal onkologiya” – Bakı , 2004 , 320 s.

Sual № 19

Mədə xərçənginin TNM – təsnifatına görə şişin selikli qişaya və selikaltı qata infiltrasiyası hansı simvolla göstərilir?

  Əmiraslanov Ə.T. “ Abdominal onkologiya” – Bakı , 2004 , 320 s.

Sual № 20

Qaraciyərin birincili xərçənginin inkişafında risk qrupuna hansı aid deyil?

  Ганцев Ш.Х. «Онкология» - Москва, 2004, 516
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×