Feldşer

1.212 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Hipertonik krizin müalicəsində hansı preparatın istifadəsi əks göstərişdir?

  Ədəbiyyat: В.М.Богомобов. «Внутренние болезни». Москва «Медицина» 1983. Стр. 306
Mezaton damar büzücü preparat olduğundan, arterial təzyiqin qalxmasına səbəb olur ki, bu da hipertonik krizi daha da ağırlaşdırır.

Sual № 42

Göstərilənlərdən hansı nəbzin xüsusiyyətlərindən biridir?

  Ədəbiyyat: Qaqunova Y.Y “Xəstələrə ümumi qulluq”. Səh 223. “Maarif” 1974
Nəbz-(pulsus latın sözü olub, zərbə, təkan deməkdir) qanın sistolik dalğasının təsiri ilə arteriya divarının titrəməsidir. Normada nəbzin ritmi ürəyin fəaliyyətinə müvafiq olaraq düzgün ola bilər, bu zaman bütün nəbz dalğaları eyni olur.

Sual № 43

10 %-li kalsium-xlorid vena daxilinə düzgün vurulmadıqda hansı fəsad verir?

  Ədəbiyyat:: C.N. Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.160 “Təhsil” Bakı1998
10 %-li kalsium xlorid güclü qıcıqlandırıcıdır, o səhvən dərialtına vurulduqda yumşaq toxumanın yerli ölümü- nekroz baş verir. Bu hal baş verdikdə yeridilən maddənin konsentrasiyasını azaltmaq məqsədilə həmin nahiyəyə fizioloji məhlul yeridərək, soyuq qoyulur.

Sual № 44

Arterial hipertoniyalı xəstələr qida rasionunda nəyi azaltmalıdırlar?

  Ədəbiyyat: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.138 “Çıraq” 2008
Arteriel hipertoniyalı xəstə xörək duzunu artıq istifadə etdikdə təzyiqi daha da arta bilər. Qəbul edilən NaCl orqanizmə çoxlu maye qəbul ediməsini tələb edir, nəticədə dövr edən qanın miqdarı artır, bu da təzyiqi daha da artırır.

Sual № 45

Uzun müddət yataqda qaldıqda xəstənin vəziyyətini nə ağırlaşdıra bilər?

  Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.63 “Təhsil” Bakı 1998
Xəstə uzun müddət yataqda qaldıqda mikrosirkulyasiya pozulur və nəticədə dəri, dərialtı və digər yumşaq toxumalarda distrofik, yaralı- nekrotik proseslər gedir, yəni yataq yaraları əmələ gəlir.

Sual № 46

Döş sümüyünün arxasında sıxıcı ağrılar zamanı həkimə qədərki ilk yardım hansıdır?

  Ədəbiyyat: N.Y.Paleyevin redaktəsi ilə”Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 506 “Çıraq” 2008
Əksər hallarda döş sümüyünün arxasında baş verən sıxıcı ağrılara səbəb ürəyi qidalandıran tac damarların spazmıdır. Nitroqliserinin təsirindən tac damarlar genişlənir, ürəyin qidalanması yaxşılaşır və ağrı aradan qalxır.

Sual № 47

Xəstənin nəbzi bir dəqiqədə 118 vurğudursa, bu nəyi göstərir?

  Ədəbiyyat:Qaqunova Y.Y “Xəstələrə ümumi qulluq”. Səh 223. “Maarif” 1974
Normada nəbz vurğularının sayı bir dəqiqədə 60-80-dır. Bir dəqiqədə 60 vurğudan az olduqda bradikardiya, 80 vurğudan çox olduqda taxikardiya adlanır.

Sual № 48

Yağlı məhlulun hansı üsulla yeridilməsi yağ emboliyasına səbəb olur?

  Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.160 “Təhsil” Bakı1998
Yağlı məhlulun səhvən venaya yeridilməsi zamanı yağ emboliyası baş verir. Bu zaman qəflətən ürək nahiyəsində ağrı, boğulma, dərinin göyərməsi olur.

Sual № 49

Havanın məhlulla birgə necə yeridilməsi hava emboliyasına səbəb ola bilər?

  Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 160 “Təhsil” Bakı 1998
Şprisdən və ya qanköçürmə sistemindən havanın venaya keçməsi nəticəsində hava emboliyası baş verir.

Sual № 50

Əzələdaxili inyeksiya üçün iynənin uzunluğu necə mm olmalıdır?

  Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 49 “Çıraq” 2008
Əzələ daxilinə inyeksiya edilən zaman iynə yaxşı inkişaf etmiş dərialtı piy qatından keçib əzələyə çatmalıdır, ona görə də bu inyeksiya zamanı uzunluğu böyük olan iynə götürülür. Əgər dərman bundan qısa iynə ilə yeridilərsə sorulması çətinləşər, bu da infiltrasiya, absess kimi ağırlaşmalara səbəb olar.

Sual № 51

Mədənin yuyulmasına göstəriş hansıdır?

  Ədəbiyyat:: N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.59 “Çıraq” 2008
Kəskin qastritə səbəb zəhərli maddələrin, yararsız qidanın mədəyə düşməsidir. Xəstəyə yardım etmək üçün mədəyə düşmüş yararsız maddələr tez bir zamanda oradan çıxarılmalıdır, bunun üçün ən yaxşı üsul mədənin yuyulmasıdır. Mədəni adətən zondla yuyurlar, əgər zond salmaq mümkün deyilsə xəstəyə çoxlu miqdarda su içirir və qusmağa məcbur edirlər.

Sual № 52

Anafilaktik şok zamanı təxirəsalınmaz yardım harada göstərilməlidir?

  Ədəbiyyat: Г.П.Матвейков «Справочник терапевта». Минск «Беларусь». Səh. 736
Anafilaktik şok sürətlə baş verən allergik reaksiyadır.Bu zaman təxirəsalınmaz yardım dərhal hadisə baş verən yerdə başlanmalıdır. Dərhal allergenin orqanizmə daxil olma yolları kəsilməlidir. (Əgər arı sancıbsa onun iynəsi pinsetlə çıxarılmalıdır, iynə vurulan yerdən proksimal hissədə turna qoyulmalıdır).

Sual № 53

Xardal yaxmasının dəri üzərində qalma müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:C.H. Hacıyev, R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 115. “Təhsil”, Bakı 1998
Əgər xardal yaxması birbaşa dərinin üzərinə qoyularsa 10-15 dəqiqəyə hiperemiya əmələ gəlir, bu müddətdən artıq qaldıqda dəridə yanıq əmələ gələ bilər. Yanığın qarşısını almaq üçün xardal yaxmasını vaxtından artıq saxlamaq olmaz.

Sual № 54

Sifon imaləsi üçün neçə litr su götürülməlidir?

  Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev; R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.206. “Təhsil” Bakı 1998
Sifon imaləsi əsasən ağızdan qəbul edilmiş zəhərli maddələri kənar etmək üçün istifadə edilir, zəhərli maddələri tamamilə kənar etmək üçün bağırsaq yaxşı yuyulmalıdaır, bunun üçün sifon imaləsi zamanı digər imalələrdən fərqli olraq daha çox - 10-12 l su götürülür.

Sual № 55

Spastik qəbizlik zamanı təmizləyici imalənin temperaturu necə dərəcə olmalıdır?

  Ədəbiyyat:: C.H. Hacıyev, R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.203“Təhsil”, Bakı 1998
Spasitik qəbizliyə səbəb adından məlum olduğu kimi bağırsaqların spazmıdır, spazm aradan qaldırmaq üçün temperaturu 40 dərəcədən artıq, 38 dərəcədən aşağı olmayan su götürülür.

Sual № 56

Arterial hipertenziya nədir?

  Ədəbiyyat:: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh. 138 “Çıraq” 2008
Hipertenziya müxtəlif səbəblərdən ( məs: endokrin, böyrək, MSS ,travmatik və s.) damar tonusunun artmasıdır , bunun da nəticəsində arterial təzyiq qalxır.Hiper-latın dilində cox,tenzion-təzyiq deməkdir.

Sual № 57

Biokimyəvi müayinə üçün qan nə vaxt götürülür?

  Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.27 “Çıraq” 2008
Biokimyəvi müayinə üçün qan səhər saat 7-9 arasında acqarına götürülür, analizə təsir göstərə biləcək dərmanlar analiz götürməkdən 2-3 gün əvvəl saxlanılır, çünki qəbul edilən qida və dərman analizin göstəricisini dəyişə bilər

Sual № 58

HIV/AIDS(QİÇS-in (qazanılmış immun çatışmazlıq sidromu)) mümkün olan yoluxma yolu hansıdır?

  Ədəbiyyat: «Справочник терапевта». Г.П.Матвейков. Минск «Беларусь» 2000. Səh. 672
QİÇS xəstəliyinin törədicisi xəstə insanın qanında olur.Həmin virusla infeksiyalaşmış qan və onun fraksiyaları sağlam adama köçürüldükdə, infeksiyalaşmış alətlər vasitəsilə, xəstə anadan körpəyə və cinsi yolla yoluxma baş verir.

Sual № 59

BCJ vaksininin yararlılıq müddəti nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısınn məlumat kitabı”.Səh.167“Çıraq” 2008.
Vaksinin yararlılıq müddəti control nömrə vurulan gündən başlayaraq 2 ildir. Vaksini işıq düşməyən yerdə +8 dərəcə Selsi temperaturda saxlamaq lazımdır.

Sual № 60

Ürək astması zamanı təxirəsalınmaz yardımda hansı preparatlardan istifadə olunur?

  Ədəbiyyat:: «Справочнык врача скорой и неотложной помощи». «Феникс» 2001. Стр. 141-142.
Ürək astması kəskin sol mədəcik çatışmazlığıdır. Eufillin bronxları genişləndirir, təzyiqi aşağı salır, laziks (sidikqovucu) artıq mayenin bədəndən çıxarılmasına səbəb olur, nitroqliserin damar genəldici preparatdır, periferiyada qanı depolaşdıraraq, ürəyin işini yüngülləşdirir.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×