Laborant ixtisası

962 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Laborant nəyi bacarmalıdır?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 4 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 9-10 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 8

Sual № 2

Laboratoriyada müayinə materialını digərləri ilə qarışıq salmamaq üçün nə etmək lazımdır?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 4 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 13

Sual № 3

Laboratoriyada hansı kimyəvi maddələrlə işləmək təhlükəlidir?1. NaOH2. NaCl3. HCl4. HNO35. Na2CO36. H2SO4

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 5

Sual № 4

Laboratoriyada müayinə materialını müayinədən sonra nə etmək lazımdır?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 5

Sual № 5

Qan yaranma prosesi necə adlanır?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 72 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 17

Sual № 6

Normal məhlul necə hazırlanır?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 154 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва « Медицина» 1989 səh 304

Sual № 7

Orqanizmin daxili maye mühitini hansı toxuma təşkil edir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı. 1996 səh 71 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва « Медицина» 1984 səh 16

Sual № 8

Plazmanın üzvi tərkibində hansı maddələr yoxdur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 72 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 16-18

Sual № 9

Leykoliz (leykositoliz) nədir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 152

Sual № 10

Rezistentlik nədir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 Səh 153

Sual № 11

Plazma qanın neçə faizini təşkil edir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 71-72

Sual № 12

Formalı elementlər qanın neçə fazini təşkil edir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 71-72

Sual № 13

Qanın xüsusi çəkisi nəyə bərabərdir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 72 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 116-117

Sual № 14

Hemoqlobinsianid üsulunda hansı reaktivdən istifadə olunur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 83

Sual № 15

Hemoqlobinsianid üsulunda hansı cihazdan istifadə olunur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 83

Sual № 16

Hemoqlobinin Sali hemometrin köməyi ilə təyinində hansı reaktivdən istifadə olunur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 82

Sual № 17

Qan yaxması üçün əşya şüşəsi necə təmizlənir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88

Sual № 18

Nikiforov qarışığının tərkibi hansı reaktivlərdən ibarətdir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88

Sual № 19

Sitoplazması çəhrayı-bənövşəyi tozşəkilli danəli, nüvəsi 2-5 seqmentli bənövşəyi rəngli, 8 -12 mkm ölçüdə olan hüceyrə hansıdır?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 74 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 120

Sual № 20

Sitoplazma geniş, iri, sarı-qırmızı danəli, əksər halda nüvə 2 seq¬ment¬li¬dir,¬ 10-14 mkm ölçüsü olan hansı hüceyrədir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 74 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 120
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×