Laborant ixtisası

962 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

EÇS (Eritrositlərin çökmə sürəti)-nin təyinində reaktivlə qanın bir-birinə nisbəti necə olur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88

Sual № 42

Qan yaxması neçə dərəcəli bucaq altında çəkilir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88

Sual № 43

Qanda leykoformulanın sayılması üçün hansı boyaqdan istifadə olunur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 85

Sual № 44

Normada eritrositlərin yaşama müddəti nə qədərdir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 79

Sual № 45

Soliklon anti-A, anti-B ilə təyinatda hansı görünüş O (I) qan qrupu olduğunu bildirir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 117

Sual № 46

Soliklon anti-A, anti-B ilə müayinədə hansı görünüş AB (IV) qan qrupu olduğunu bildirir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 117

Sual № 47

Leykositoz nədir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh

Sual № 48

Leykositlərin ayrı-ayrı növlərinin faizlə təyini necə adlanır?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 84, 85

Sual № 49

Fonio üzrə trombositlər qan yaxmasında neçə eritrositə görə sayılır?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 90

Sual № 50

Hemoqlobin hansı üsulla təyin edilir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 83

Sual № 51

Qanyaxmasında trombositləri saymaq üçün hansı reaktivlərdən istifadə olunur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 90

Sual № 52

Trombositlərin yaşama müddəti neçə gündür?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 80

Sual № 53

Aşağıdakılardan hansı eritrositlərin çökmə sürətinin artmasına təsir edir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 88 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 144, 145

Sual № 54

Hansı xəstəliklərdə qanda eozinofilin miqdarı artır?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 96 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова.Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 158

Sual № 55

Hansı xəstəlik zamanı retikulositoz müşahidə olunur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 92 В.С. Ронин, Г.М. Старобинец. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований. Москва «Медицина» 1989 səh 186

Sual № 56

Eritrositlərin osmotik davamlılığı əsasən hansı xəstlikdə təyin edilir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 93 A.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 168, 169

Sual № 57

Anemiya zamanı eritrositlərdə hansı keyfiyyət dəyişkənliyi müşahidə edilir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 97-98 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 161, 163

Sual № 58

Anemiya zamanı poykilosit eritrosit nədir?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 98 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 162

Sual № 59

Anizositoz zamanı eritrositdə hansı əlamət müşahidə olunur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 97-98 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 162

Sual № 60

Hansı anemiyada mikrositoz müşahidə olunur?

  Rəsulova Z.F, Cəfərova G.Ə. Kliniki diaqnostik laborator müayinə üsulları. Bakı.1996 səh 99 А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А.Петросова. Клинические лабораторные исследования. Москва «Медицина» 1984 səh 164
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×