Neyrocərrahiyyə

1.046 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Baş beynin frontopolyar şöbələrinin zədələnmələrində epileptik sindromun xarakteri necə olur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 2

Premotor hərəki sindrom necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 3

Kəllədaxili hipertenziya necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 4

Kəllədaxili hipertenziya nəbzin dəyişilməsində necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 5

Kəllədaxili hipertenziyada onurğa beyninin mayesinin təzyiqi nə qədər qalxır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 6

Ətraflarda mərkəzi parez hansı strukturların zədələnməsində inkişaf edir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 7

Üz sinirinin mərkəzi iflici hansı nahiyənin zədələnməsi üçün xarakterdir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 8

Alın payının şişlərində ekstrapiramid simptomlar necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 9

Alın payı şişlərində tətbiq olunan kəsiklər hansılardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 10

Psixopatoloji alın – bazal sindrom əsasən necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 11

Alın payının qlioblastomalarında hipertenzion sindrom necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 12

Gicgah payının zədələnmələrində yazının pozulması necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 13

Gicgah payının zədələnmələrində qiraətin pozulması necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 14

Sağ gicgah nahiyyəsində lokalizə edilən şişlərdə psixosensor pozğunluqlar necə meydana çıxır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 15

Gicgah payının xoş xassəli qliomalarında klinik gedişin xüsusiyyətləri necə ifadə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 16

Arxa mərkəzi şırım nahiyəsinin şişlərində hissiyat pozğunluqları harada lokalizə edir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 17

Təpə payının şişlərində hissiyyat pozğunluqlarının xüsusiyyətləri necədir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 18

Astereoqnoz simptomu nədir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 19

Apraksiya simptomu nədir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 20

Aleksiya və akalkuliya hansı nahiyyənin zədələnməsinin xarakter simptomudur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×