Neyrocərrahiyyə

1.046 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Fotopsiya – hansı nahiyyənin zədəsində qeyri-tipik simptom kimi meydana çıxır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 22

Baş beynin gicgah qırışı zədələnmələrində tutmanın xarakteri necə olur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 23

Ənsə payının zədələnməsinin hansı hallarında hemianopsiya inkişaf edir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 24

Görmə agnoziyasına nə aid deyil?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 25

Hippokampın zədələnməsinin klinik sindromuna nə aiddir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 26

Gicgah payının şişlərində hipertenzion sindrom necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 27

Yan mədəciklərin şişlərində okklüzion sindrom likvor axınının hansı səviyyədə blokadası ilə əlaqədardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 28

Aşağıdakılardan hansı yan mədəciklərin şişlərində görmə pozğunluqlarına səbəb olmur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 29

Olfaktor çuxurun meningioması necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 30

Olfaktor çuxurun meningioması nəyə səbəb olur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 31

Olfaktor çuxurun meningiomasında nə aşkar oluna bilər?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 32

Qabıqaltı nüvələrin şişləri xəstələrdə nəyə səbəb olmur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 33

Yan mədəciklərin şişlərində nisbətən çox zədələnən kəllə-beyin sinirləri hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 34

Kranio-orbital meningiomalar üçün hansı görmə pozgunluqları daha patoqnomikdir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 35

Kranio-orbital meningiomalarda kəllə sümüklərində dəyişikliklər necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 36

Kranio-orbital meningiomalar beyinin böyük yarımkürələrinin zədələnməsinin hansı simptomlarına səbəb ola bilər?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 37

Kiçik qanadın meningiomalarında ocaqlı simptomlara nə aid deyil?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 38

Əsas sümüyün böyük qanadının meningiomasında ocaqlı simptomlara nə aiddir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 39

Əsas sümüyün böyük qanadının meningiomasında dislokasion sindrom necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 40

Əsas sümüyün meningiomasının ossal forması nəyə səbəb olmur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×