Neyrocərrahiyyə

1.046 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Yuxarı sagital sinusun (YSS) ön 1/3-nin və falksın meningioması necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 42

Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningioması hansı kranioqrafik dəyişikliklərə səbəb olmur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 43

Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningioması başın dərisində hansı dəyişikliklərə səbəb olur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 44

Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hipertenzion sindrom necə ifadə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 45

Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında psixi pozğunluqlara nə aiddir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 46

Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında sütun pozğunluqlarıına nə aiddir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 47

Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında piramid simptomlar necə rast gəlinir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 48

Yuxarı sagital sinusun (YSS) orta 1/3-nin və falksın meningiomasında hipertenzion necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 49

Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında epileptik simptomlar necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 50

Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hansı hərəki pozğunluqlara rast gəlinmir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 51

Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hansı hissiyyat pozğunluqlara rast gəlinmir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 52

Yuxarı sagital sinusun ( YSS) orta 1/3-nin və falksın meningiomasında diuretik pozğunluqlar necə ifadə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 53

Yuxarı sagital sinusun (YSS) arxa 1/3 və falksın meningioması necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 54

Yuxarı sagital sinusun (YSS) arxa 1/3 sagital sinusun və falksın meningiomasında kəllə sümüklərində rast gəlinməyən dəyişikliklər hansılardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 55

Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningioması hansı görmə pozğunluqlarına səbəb olur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 56

Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningiomasında beyincik əlamətləri nəyin hesabına inkişaf edir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 57

Aşağıdakı klinik müşahidədə :56 yaşlı qadın, klinikaya aşağıdakı əlamətlərlə daxil olmuşdur: son 5 ildə orta intensivlikdə baş ağrıları, sağ bazu, əl və ayaqda fokal qıcolmalar, son zamanlar bəzi sözlərin tələffüzündə çətinliklər meydana gəlmişdir. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 58

Müayinə zamanı: Xəstədə A/T= 120/60 mm.c.süt, nəbz dəqiqədə 80 vurğu, ritmik, kafi dolğunluqdadır, göz dibində ödem yoxdur, sağ əldə minimal motor pozğunluq, sağda hiperrefleksiya, Babinski patoloji refleksi, orta ifadəli afatik pozğunluqlar qeyd olunur. Lumbal punksiya zamanı: likvorun sitozu 2/3 (limfositar), zülal -0.82‰. EXO-EQ sol beyinin orta strukturlarının sağa 3 mm yerdəyişməsini aşkarlayır. Kranioqrammada: sol təpə sümüyündə hiperostoz qeyd olunur. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 59

Rentgenoloji diaqnostikanın seçim üsulu hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 60

Soltərəfli karotid AQ-da təpə nahiyəsi meningial damarların hipertrofiyası, prikallez arteriyanın bir qədər sıxılması, orta beyin arteriyasının yuxarı şöbələrinin azacıq hipertrofiyası və yerdəyişməsi, Silvi nöqtəsi və beynin daxili venasının yerdəyişməsi, orta xəttə yaxın konveksital damar şəbəkəsi aşkarlanıb. Güman olunan diaqnoz hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×