Neyrocərrahiyyə

1.046 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Əməliyyatın erkən dövrlərində cərrahi müalicənin prinsiplərinə hansı aid deyil?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 62

Şişin xaric edilməsində cərrahi müalicə prinsipləri hansılardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 63

Şişin xaric edilməsinin son mərhələsində nə lazımdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 64

Hipofiz şişləri baş beynin bütün şişlərinin neçə faizini təşkil edir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 65

Hipofizin şişi zamanı tipik əlamətlər hansılardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 66

Hipofizin şişlərində endokrin-mübadilə pozğunluqlarına nə aid deyil ?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 67

Kraniofarinqiomada kranioqrafik dəyişikliklərə hansı aid deyil?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 68

Kraniofarinqioma əksər hallarda nə vaxt aşkar olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 69

Hipofiz şişlərində göz dibində olan dəyişikliklər necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 70

Kraniofarinqiomada tez–tez rast gələn klinik əlamətlər hansılardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 71

Kraniofarinqiomanın topoqrafik-anatomik variantlarına aiddir:

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 72

Kraniofarinqiomanın klinik əlamətlərinə aiddir:

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 73

Kraniofarinqiomada görmə pozğunluqlarına nə aiddir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 74

Kraniofarinqiomada uşaqlarda endokrin-mübadilə pozğunluqlarına nə aiddir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 75

Kraniofarinqiomada böyüklərdə endokrin-mübadilə pozğunluqlarına nə aiddir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 76

III mədəciyin xoşxassəli şişlərinə nə aiddir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 77

III mədəcik dibinin şişlərində endokrin pozğunluqlara nə aid deyil?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 78

III mədəcik şişlərində oftalmoloji əlamətlər hansılardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 79

III mədəcik yuxarı şöbələrinin şişinin klinik əlamətləri hansılardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 80

III mədəcik dibinin şişinin klinik əlamətləri hansılardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×