Neyrocərrahiyyə

1.046 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Baş beyinin mərkəzi neyrositomaları hansı qrup şişlərə aiddir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 82

Baş beyinin şişləri arasında neyrositomların rast gəlmə tezliyi hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 83

İlk dəfə baş beynin neyrositomasını təsvir edən alim kimdir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 84

Neyrositomanın differensial diaqnostikası hansı şişlələ aparılır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 85

Neyrositomalarda nevroloji simptomatika nə ilə bağlıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 86

Neyrositomalarda tipik klinik əlamətlər hansılardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 87

Neyrositomanın kompüter tomoqrafiya (KT) diaqnostikası nəyi aşkar edir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 88

Neyrositomanın maqnit-rezonans tomoqrafik (MRT) diaqnostikası nəyi aşkar etməyə imkan verir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 89

Neyrositomanın rentgenstrukturasının dəqiqləşdirilməsinə nə imkan verir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 90

Neyrositomanın xaric edilməsində cərrahi müdaxilə yolu hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 91

Neyrositomanın cərrahi müalicəsində ön-transkallez yol nə vaxt aparılır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 92

Neyrositomanın cərrahi müalicəsində transkortikal transventikulyar yol nə zaman icra edilir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 93

Neyrositomanın cərrahi müalicəsində kombinəolunmuş yol nə vaxt icra edilir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 94

Diaqnozun son patomorfoloji verifikasiyası üçün həlledici müayinə üsulu hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 95

Neyrositomanın xaric edilməsində ən təhlükəli intra və postoperasion fəsad hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 96

Neyrositomada angioqrafik müayinə nəyi aşkar etmir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 97

Baş beynin meningiomaları arasında türk yəhərinin meningiomasının rastgəlmə tezliyi hansıdır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 98

Türk yəhəri qabarının meningiomasında tez-tez rast gəlinən başlanğıc görmə pozğunluqları hanslardır?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 99

Görmə sinirlərinin və xiazmanın qliomasının əmələgəlmə tezliyi necədir?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Sual № 100

Görmə sinirinin qliomasında görmə pozğunluqları necə xarakterizə olunur?

  R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×