Yoluxucu xəstəliklər

1.352 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Bruselyoz zamanı adətən hərarət hansı tip olur?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 62

Bruselyoz zamanı xəstələrdə yeni septiko-metastatik ocaqlar meydana çıxdıqda hansı müalicə tətbiq olunur?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 63

Listerioz xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 64

Vəbada müalicənin əsas istiqamətləri necə olmalıdır?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 65

Leptospirozun törədicisi hansıdır?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 66

Leptospiralar aşağıdakı hansı sarılığın səbəbi ola bilər?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 67

Leptospiroz zamanı hansı orqanlar zədələnir?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Sual № 68

Leptospiroz zamanı hemorragik sindromun əmələ gəlməsində hansı faktor iştirak edir?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Sual № 69

Leptospiroz üçün hansı klinik əlamətlər səciyyəvidir?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 70

Leptospiroz xəstəliyində hansı ağırlaşma olmur?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 71

Leptospirozun ilkin əlamətləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 72

Leptospirozu hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с

Sual № 73

Yoluxucu xəstəliklərdə spesifik laborator müayinə üsulu hansıdır?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Sual № 74

“Ksantoxromatoz” simptomu nədir?

  Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Sual № 75

İnfeksion xəstəliklərin qeyri-spesifik müalicə metodlarına nə aiddir?

  Ədəbiyyat: Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Sual № 76

Profilaktik peyvəndlər üçün nələr istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Sual № 77

Mikroorqanizmlərin patogenliyinin əsas molekulyar amillərinə nə aiddir?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. М. , Медицина, 1990, 558 с

Sual № 78

İnsan orqanizmini infeksion prosesin inkişafından hansı şərtlər mühafizə edir?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 1990 – 558 с

Sual № 79

Bakterial infeksiyalarda infeksion prosesin erkən mərhələlərinə aşağıdakilardan hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 80

Bakteriyaların patogenlik faktorlarına nə aid deyil?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. М. , Медицина, 1990 – 558 с
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×