Yoluxucu xəstəliklər

1.352 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Virus infeksiyaları üçün hansı patogenetik mexanizm xasdır?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 82

Bakterial infeksiyaların terapiyasının molekulyar əsasını hansı komponentlər təşkil etmir?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 1990 – 558 с

Sual № 83

Temperaturun ifadə dərəcəsindən asılı olaraq onun növlərinə aid deyildir:

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 1990 – 558 с

Sual № 84

Daimi hərarət üçün nə xarakter deyil?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова Инфекционные болезни. М. , Медицина, 1990 – 558 с

Sual № 85

İnfeksion xəstəliklər zamanı yaranan ensefalopatiyanın səbəblərinə aid deyil:

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 86

Aşağıdakilardan hansı infeksion xəstəliklərin müalicəsinin əsas prinsiplərinə aid deyildir?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 87

İnfeksion xəstəliklərin müalicəsinin qeyri - spesifik müalicə metodlarına nə aid deyil?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 88

Profilaktik peyvəndlər üçün nələr istifadə olunmur?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 89

Hansı dərman vasitələri bağırsaq disbiozuna(disbakteriozuna) səbəb ola bilər?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 90

Bağırsaq disbiozunun aparıcı (disbakteriozunu)klinik simptomu hansıdır?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 91

«Dərman qızdırması» diaqnozu üçün əsas olmayan hansıdır?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 92

Xüsusi təhlükəli xəstəliklərə aid olmayan infeksion xəstəlik aşkar olunduqda təcili xəbərdarlıq vərəqəsi hansı müddətlərdə göndərilməlidir?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 93

Yenidoğulmuşlara hansı antibakterial preparatların təyini tövsiyyə olunmur?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 94

Aşağıdakı hansı hal uşaqlarda kombinə olunmuş antibakterial terapiyanın aparılmasına göstərişdır?

  Ədəbiyyat: N. N. Əliyev, F. C. Tağızadə. İnfektologiya. Rəhbərlik. Bakı, “Nasir”, 2007, Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990

Sual № 95

Aşağıdakilardan hansı qarın yatalağının patogenezində iştirak etmir?

  Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009

Sual № 96

Qarın yatalağı zamanı törədicinin hematogen yayılmasının xüsusiyyətlərinə aid olmayan hansıdır?

  Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009

Sual № 97

Salmonelyozun qastrointestinal formasında inkubasiyon dövrün müddəti çox vaxt neçə saat təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009

Sual № 98

Salmonellyozun tifəbənzər variantının simptomlarına aid olmayan hansıdır?

  Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009

Sual № 99

Aşağıdakilardan hansı qida toksikoinfeksiyalarının patogenezində iştirak etmir?

  Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009

Sual № 100

Qida toksikoinfeksiyaları zamanı toksinin təsirindən həzm traktında hansı dəyişiklik baş vermir?

  Ədəbiyyat: Е. П. Шувалова. Инфекционные болезни. Москва, Медицина, 1990, Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва, ГЭОТАР - Медиа, 2009
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×