1.398 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 1346

Tütündən asılılığının müalicəsində vareniklinin neçə müddət qəbul edilir?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

Sual № 1347

Vareniklinin əlavə təsirlərinə nələr aid deyil?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

Sual № 1348

Kimlər həkim-narkoloq vəzifəsinə təyin edilə bilər?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1349

Həkim-narkoloq vəzifəsinə nə daxil deyil?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1350

Həkim-narkoloq vəzifəsinə nə daxil deyil?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1351

Həkim-narkoloq vəzifəsinə nə daxil deyil?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1213

Dissosiativ anestetiklərin 20 mq-dan daha çox dozalar qəbul etdikdə hansı əlamətlər olmur?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

Sual № 1352

Həkim - narkoloq tibbi praktikada tətbiqinə icazə verilmiş hansı metodlardan istifadə edə bilməz?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1353

Həkim-narkoloq vəzifəsinə nələr daxildir?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1354

Həkim-narkoloq vəzifəsinə nə daxil deyil?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1355

Həkim-narkoloqun hansı hüquqları vardır?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1356

Həkim-narkoloq hansı məsuliyyət daşımır?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1357

Həkim-narkoloqanormativ–hüquqi aktların pozduğuna görə hansı cəzalar verilə bilməz?

  Ədəbiyyat: Mənbə: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş həkim-narkoloqun nümunəvi vəzifə təlimat.

Sual № 1358

Yeniyetmə hansı yaş dövrlərinə aiddir?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

Sual № 1359

Yeniyetmə şəxslərdə narkoloji xəstəliklərin gedişinin yaş xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

Sual № 1360

Yeniyetmə şəxslərdə narkoloji xəstəliklərin xüsusiyyətlərində hansı əlamət istisna təşkil edir?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

Sual № 1361

Addiktiv davranış (addictive behavior) termini yeniyetmələrdə nəyi ifadə edir?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

Sual № 1362

Yeniyetmələrdə böyüklərə nisbətən geroin intoksikasiyasının fərqi nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

Sual № 1363

Yeniyetmələrdə böyüklərə nisbətən geroin abstinent sindromunun (AS) fərqi nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.

Sual № 1364

Yeniyetmələrdə böyüklərdən fərqli olaraq geroin AS müalicəsində klofelin istifadə etmək nə üçün məsləhət görülmür?

  Ədəbiyyat: Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Əliyev Z.N., NARKOLOGİYA (dərs vəsaiti), Bakı, 2017. 302s. Наркология: национальное руководство. /Под ред. Н.Н.Иванца, И.П.Анохиной и М.А. Винниковой. - М.: «ГЭОАР-Медиа», 2008. – 720.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×