1.200 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Narkoloji xidmətin məqsədlərinə hansı tədbirlər aid deyil?

  Ədəbiyyat: “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

Sual № 10

Sərxoşluq halların müəyyən edilməsi nəyin əsasında keçirilir?

  Ədəbiyyat: “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001

Sual № 100

Senestopatik (sensor) avtomatizmlər üçün nə xas deyil?

  Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1

Sual № 1000

“Anonim narkomanlar” cəmiyyətində hansı reabilitasiya proqramı keçirilir?

  Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2

Sual № 1001

Sadalanan maddələrdən ağır demensiya yaradanı hansıdır?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 258

Sual № 1002

Amfetaminlərlə kəskin intoksikasiya aşağıdakı hansı psixopatoloji vəziyyətə daha çox uyğundur?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 319

Sual № 1003

Amfetamin abstinent sindromunun tərifi hansı ilə uyğun gəlir?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 319

Sual № 1004

Yuxugətirici maddələrin fizioloji təsiri hansı fazalardan ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 300

Sual № 1005

Bu psixotrop maddələr qruplarından daha çox fiziki asılılıq yaradanı hansıdır?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 302

Sual № 1006

Hansı maddələrdən bəzi şəxslərdə paradoksal reaksiya yarana bilər?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 307

Sual № 1007

Sadalanan pozuntulardan hansı trankvilizator abstinensiyası zamanı yarana bilər?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 308

Sual № 1008

Sadalanan maddələrdən hansı asılılıq zamanı üzvi şəxsiyyət dəyişikliyi yaratmır?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 309

Sual № 1009

Sadalanan trankvilizatorlardan hansı daha güclü eyforik effektə malikdir?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 307

Sual № 101

Kinestetik (hərəki) avtomatizmlər üçün nə xas deyil?

  Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1

Sual № 1010

Bu psixotrop maddələr qruplarından ağır demensiya yaradanı hansıdır?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 304

Sual № 1011

Bu psixostimulyatorlardan hansı güclü yerli anestetik təsiri ilə fərqlənir?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 310

Sual № 1012

Kokainin artıq dozada qəbulu zamanı hansı psixotik pozuntular yarana bilər?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 314

Sual № 1013

Kokainin qəbulu zamanı eyforiyadan sonra adətən hansı faza inkişaf edir?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 314

Sual № 1014

Kokain postintoksikasion sindromu adətən nəilə nəticələnir?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по нaркологии. Том 1, М., 2002 с. 314

Sual № 1015

Kokainin fasiləsiz qəbul dövrünün sonunda psixopatoloji sindromlar hansı ardıcıllıqda inkişaf edir?

  Ədəbiyyat: Иванец Н.Н. Руководство по наркологии. Том 1, М., 2002 с. 315
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×