Patoloji anatomiya

1.126 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 2

Patoloji anatomiyanın müayinə obyektlərinə nə aiddir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 3

Aşağıda patoloji anatomiyanın hansı müayinə üsulu göstərilmişdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 4

Hansı bənd meyitin patoloji-anatomik müayinə edilməsi deməkdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 5

Meyitlərin müayinə edilməsi başqa adla necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 6

Göstərilən hansı patoloji proses xəstəlik deyil, ağırlaşmadır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 7

Bu göstərilənlərdən hansı biopsiyaların növlərinə aiddir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 8

Autopsiya zamanı daxili üzvlərin çıxarılaraq müayinə edilməsi üçün aşağıdakı hansı üsuldan istifadə edilə bilər?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 9

Toxumaların təsbit (fiksasiya) edilməsi üçün neçə faizli neytral formalin məhlulundan istifadə edilir?

  Под ред. Д.С.Саркисова и Ю.Л.Перова. Микроскопическая техника: Руководство. Москва, 1996.

Sual № 10

Patomorfoz nədir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 11

Autopsiya zamanı daxili üzvlərin çıxarılaraq müayinə edilməsi üçün aşağıdakı hansı üsuldan istifadə edilə bilər?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 12

Meyit müayinəsi zamanı aşağıdakı hansı bədən boşluğunun da açılması mütləqdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 13

Meyit müayinəsi zamanı şəxsin ölümünə səbəb olmuş əsas xəstəlikdən başqa, həm də, ölümlə heç bir əlaqəsi olmayan digər bir xəstəlik də aşkar edilmişdir. Bu xəstəlik necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 14

Autopsiya zamanı daxili üzvlərin çıxarılaraq müayinə edilməsi üçün aşağıdakı hansı üsuldan istifadə edilə bilər?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 15

Meyit müayinə edildikdən sonra onun əsasında tərtib edilən sənəd necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 16

Xəstəliklərin stabil nozoloji formalarının klassik gedişlərinin müasir dövrdə müxtəlif xarakterli dəyişilmələrə uğramasına nə deyilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 17

Ölümə səbəb olmuş, yaxud da xəstənin stasionara daxil olmasına səbəb olmuş xəstəlik necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 18

Patoloji anatomiyanın müayinə obyektlərindən biri aşağıda göstərilmişdir. O, hansıdır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 19

Eyni bir meyitdə hər biri ayrı-ayrılıqda ölümə səbəb ola biləсək 2 xəstəlik aşkar olunmuşdur. Belə halda bu xəstəliklər necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 20

Əsas xəstəliyin inkişafına səbəb olmuş, onun inkişafı üçün fon yaratmış digər xəstəlik və ya patoloji proses necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×