Patoloji anatomiya

1.126 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Meyit müayinəsi zamanı aşağıdakı hansı bədən boşluğunun açılması mütləqdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 22

Seliyin təyin edilməsi üçün hansı reaktivdən istifadə edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 23

Biopsiya materiallarının müayinə üçün patoloji-anatomik şöbələrə hansı məhlulda göndərilməsi daha məqsədəuyğun hesab edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 24

Pikrofuksinlə (Van Gizon üsulu ilə) hansı toxuma elementləri aşkar edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 25

Kollagen liflərinin təyin edilməsi üçün hansı reaktivdən istifadə edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 26

Göstərilən hansı patoloji proses xəstəlik deyil, ağırlaşmadır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003

Sual № 27

Autopsiya zamanı meyitdə aşkar edilən və aşağıda göstərilən bu patologiyalardan hansı biri patoloji-anatomik diaqnozda əsas xəstəlik kimi yox, yanaşı xəstəlik kimi göstərilməlidir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 28

Aşağıdakı hansı halda meyiti müayinə etməmək olar?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 29

Aşağıdakı hansı halda patoloji anatomiya şöbəsinə müayinə üçün daxil olmuş meyit məhkəmə-tibbi eksperizaya göndərilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 30

Aşağıdakı hansı halda patoloji-anatomik müayinə dayandırılır, məhkəmə-tibb eksperti dəvət edilir və müayinə məhkəmə-tibbi ekspertizaya keçirilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 31

Patoloji-anatomik müayinə protokolunda hansı hissə olmur?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 32

Aşağıda göstərilən hansı bənd klinik-patanatomik epikrizin tərkib hissəsidir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 33

Qazax rayonunda patoloji-anatomik xidmət harada həyata keçirilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 34

Azərbaycan Respublikasında patoloji-anatomik xidmət göstərən hansı belə bir qurum yoxdur?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 35

Meyitin patoloji-anatomik müayinə protokolunda hansı hissə olmur?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 36

Göstərilən patologiyalardan 4-ü ağırlaşma, biri isə sərbəst nozoloji xəstəlikdir. O, hansıdır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 37

Göstərilən hansı bənd patoloji-anatomik xidmətin əsas vəzifələrinə aid deyildir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 38

Patoloq-anatomun vəzifə borcu hansılardır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 39

Göstərilən hansı bənd patoloq-anatomun vəzifə borclarına aid deyildir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 40

Aşağıda göstərilənlərdən hansı klinik və patanatomik diaqnozlar arasındakı uyğunsuzluqların kateqoriyalarından biri hesab edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×