Patoloji anatomiya

1.126 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Patoloji-anatomik diaqnozda aşağıda göstərilənlərdən hansı ola bilməz?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 42

Klinik və patoloji-anatomik diaqnozların uyğunsuzluğu zamanı aşağıdakı hansı bənd uyğunsuzluğun səbəbi kimi nəzərə alına bilməz?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 43

Hansı bənd patoloji-anatomik diaqnoza daxil deyil?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 44

Aşağıdakı hansı patoloji proses ağırlaşma deyil, xəstəlikdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 45

Xəstə xəstəxanaya rayondan göndəriş vərəqəsi ilə daxil olmuşdur. Göndəriş vərəqəsində göstərilən diaqnoz səhv qoyulmuşdur. Xəstəxanada tam müayinədən hələ keçə bilməyən xəstə bir saatdan sonra ölmüşdür. Meyitin müayinəsi zamanı klinik və patanatomik diaqnozlar arasında uyğunsuzluq aşkar edilmişdir. Bu, hansı kateqoriya uyğunsuzluqdur?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003

Sual № 46

Retikulin lifləri hansı üsulla boyadılır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 47

Azərbaycan dilində patoloji anatomiya üzrə ilk dərslik nə vaxt çıxmışdır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003

Sual № 48

Hansı patologiya parenximatoz zülal distrofiyalarına misal ola bilər?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 49

“Pələng ürək” nə deməkdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 50

Qara ciyərin steatozu xarakter olaraq aşağıda göstərilən hansı xəstəlik zamanı rast gəlinə bilər?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 51

Toxumaların hansı strukturlarında baş verməsindən asılı olaraq aşağıda distrofiyaların hansı növü göstərilmişdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 52

Aşağıda toxumaların hansı strukturlarında baş verməsindən asılı olaraq distrofiyaların bir növü göstərilmişdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 53

Distrofiya hansı prosesə deyilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 54

Distrofiyaların morfogenetik mexanizmlərinə hansılar aiddirlər?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 55

Piylərin (lipidlərin) mikroskopik təyinində hansı boyaqdan istifadə edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003

Sual № 56

“Qaz qara ciyəri” hansı patologiyanın xarakter makroskopik görünüşüdür?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 57

Hansı ürək miokardın parenximatoz piy distrofiyası nəticəsində ikişaf edir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 58

Leykoplagiya hansı növ distrofiyalara misaldır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 59

Aşağıda göstərilən hansı patologiya parenximatoz zülal distrofiyalarına aiddir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 60

Balon distrofiya nə deməkdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×