Patoloji anatomiya

1.126 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Distrofiya aşağıda göstərilən hansı patologiyalar qrupuna aid edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 62

“Üzüyəbənzər hüceyrə” nəyə deyilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 63

Lipidlərin parenximatoz hüceyrələrin sitoplazmalarında toplanması patologiyası necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 64

Aşağıdakı hansı patologiya parenximatoz zülal distrofiyası hesab edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003

Sual № 65

“Pələng ürək” hansı patoloji prosesin təzahürüdür?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 66

Buynuz distrofiyaya misal olaraq hansı patologiyanı göstərmək olar?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 67

Aşağıdakı hansı maddə piqment deyil?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 68

Miokardın parenximatoz piy distrofiyası zamanı ürək “pələng ürək” adlanır. Nə üçün?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 69

Diffuz steatoz zamanı qara ciyər necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 70

Miokardda parenximatoz piy distrofiyası ilə əlaqədar ürəyin yığılma qabiliyyəti necə dəyişilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 71

Parenximatoz disproteinozlar hansılardır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 72

Aşağıda göstərilən hansı patologiya parenximatoz disproteinozlara aiddir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 73

Aşağıdakı hansı maddə ekzogen piqmentdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 74

Aşağıdakı hansı xəstəlik irsi qlikogenozlara aiddir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 75

Aşağıda göstərilən hansı patologiya parenximatoz piy distrofiyalarına aiddir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 76

Faneroz hansı patoloji prosesin sinonimidir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 77

Mezenximal distrofiya nəyə deyilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 78

Aşağıdakı hansı patologiya mezenximal disproteinozlara aiddir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 79

Damar divarında və birləşdirici toxumada bu patoloji dəyişikliklərin hansı geriyədönəndir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 80

“Erməni xəstəliyi” hansı patologiyaya deyilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×