Patoloji anatomiya

1.126 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Mukoid şişmə nə deməkdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 82

Aşağıdakı hansı patologiya neytral piy mübadiləsi pozğunluğudur?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 83

Metaxromaziya nəyə deyilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 84

Hialinoz prosesi adətən göstərilən toxumaların hansında meydana çıxır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 85

Damar hialininin aşağıda hansı növü (patogenezindən və histokimyəvi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq) göstərilmişdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 86

Amiloid maddəsinin əsas tərkib hissəsi necə adlanır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003

Sual № 87

Amiloid maddəsinin mikroskopik təyinində hansı boyaqdan istifadə edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 88

Göstərilən hansı patologiya amiloidozun klinik-morfoloji formalarından biridir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 89

Aşağıdakı hansı patologiya amiloidozun biokimyəvi növü hesab edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 90

Damar hialininin aşağıda hansı növü (patogenezindən və histokimyəvi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq) göstərilmişdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 91

Aşağıdakılardan hansı amiloidozun biokimyəvi növüdür?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 92

Amiloid maddəsinin mikroskopik təyini üçün hansı spesifik reaktivdən istifadə edilir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 93

Piylənmənin əsas əlaməti hansıdır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003

Sual № 94

Hansı bənddə amiloidozun klinik-morfoloji formaları göstərilmişdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 95

Mürəkkəb hialin adətən hansı xəstəlik zamanı damarların divarında meydana çıxır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 96

Aşağıda amiloidozun inkişaf (əmələ gəlmə) mərhələlərindən biri göstərilmişdir. O, hansıdır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 97

Fibrinoid nekroz harada baş verə bilər?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 98

Mezenximal zülal distrofiyası hansıdır?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 99

Perls reaksiyası ilə aşağıdakı hansı məlumatı əldə etmək olar?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Sual № 100

Qarışıq distrofiya nə deməkdir?

  Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×