Plastik cərrahiyyə

432 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

V barmağı ( çeçələ barmaq ) amputasiya olmuş xəstədə replantasiya aparılmazsa ,əlin hansı funksiyası pozula bilər ?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 22

Hansı vəziyyətdə metabolik proseslər sürətlənir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 23

Aşağıdakılardan hansı inkşaf etməkdə olan kompartman sindromunun ən düzgün xəbər edicisidir”?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 24

Aşağıdakı zədələnmələrdən hansı Volkmanın işemik kontrakturası ilə nəticələnə bilər ?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 25

Skelet əzələlərində neçə vaskulyarizasiya tipi mövcuddur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 26

Gluteus maksimus( Böyük sağrı əzələsi ) Mathes-Nahai təsnifatına görə hansı tip əzələ qrupuna aiddir ?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 27

Yaşlı kişilərdə “free” flebə göstəriş olduqda, aşağıdakılardan hansını seçmək daha düzgün olar?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 28

Hansı flebin “free” fleb olaraq köçürülməsinə qərar verildikdə mütləq donor nahiyyənin arterioqrafiyası çəkilməlidir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 29

Dorrance flebi əməliyyatının iki flebli “push-back” əməliyyatından fərqi nədir ?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 30

Beş yaşdan əvvəl meydana çıxan çənə oynağı ankilozları ilə yanaşı hansı deformasiyanın rast gəlinmə ehtimalı yüksəkdir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 31

Kraniostenoz və sindaktiliyanın bir yerdə rast gəlinməsi hansı sindrom üçün səciyyəvidir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 32

Lateral kalkaneal fleb, lateral arteriya və vena safena parvadan (kiçik dərialtı vena) başqa hansı anatomik strukturu əhatə edir ?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 33

RİVA nədir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 34

Üz-çənə zədələnmələrinin hansı formasında açıq reduksiya və daxili fiksasiya lazım deyil?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 35

“Anterior open bite”(açıq dişləm) deformasiyası hansı sınıqları ağırlaşması olaraq meydana çıxa bilər?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 36

Aşağıdakılardan hansı mandibulanın izolyasiya edilmiş subkondilus sınıqları üçün xarakterikdir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 37

Baş-boyun nahiyyəsində yerləşən hansı dəri xərçənginin müalicəsi zamanı radikal boyun disseksiyasının aparılmasına ehtiyac yoxdur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 38

Skvamoz hüceyrəli karsinoma ( S.H.K) növlərinin hansında metastazların meydana çıxma ehtimalı ən azdır?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 39

Nüfuz etmə ehtimalı yüksək olan və makroskopik olaraq kelloid ilə səhv salınan dəri şişi hansıdır?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 40

Hansı periferik sinirin zədələnməsi nəticəsində əlin IV və V barmaqlarinda hissiyyat itər və açar tutma funksiyası pozular?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×