Plastik cərrahiyyə

432 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Mil sinirinin tam iflicində istifadə olunan vətər trasnferləri içərisində hansı metodun tətbiqi doğrudur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 82

Dirsək sinirinin iflicində aşağıdakı funksiyalardan hansı itir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 83

Mil siniri əlin hansı hərəki funksiyasında iştrak etmir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 84

Orta sinir bilək səviyyəsində kəsilərsə, aşağıdakılardan hansı inkişaf etməz?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 85

Yuxarı səviyyədə orta sinirin kəsilməsinin əlamətləri hansılardır?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 86

Orta sinirin bilək səviyyəsində kəsilməsi zamanı hansı əzələnin funksiyanın itməsi müşahidə olunur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 87

Dirsək sinirinin bilək səviyyəsində kəsilməsi zamanı hansı əzələnin funksiyasının itməsi müşahidə olunur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 88

Sümük sinastozlarında sindaktiliyanın hansı forması müşahidə edilir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 89

Aşağıdakıları qruplaşdırıın.

I. sindaktiliya
1. Barmaqlarda hipoplaziya
II. braxidaktiliya
2. Yapışmış barmaq
III. klinodaktiliya
3. Eyri barmaq
IV. polidaktiliya
4. Barmaq dublikasiyası
V. makrodaktiliya
5. Barmaqlarda anormal böyümə

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 90

Hansı qreft vətər qrefti kimi istifadə edilə bilməz?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 91

Sinir qrefti olaraq ən çox hansı donor sinir istifadə olunur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 92

Barmaqda distal falanqalar arası oynaq səviyyəsində və ovuc səthində kəsik olduqda hansı anatomik struktur zədələnmir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 93

Tenar nahiyyəsinin əzələ qrupu hansı sinirlə hərəki innervasiya olunur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 94

Əldə birinci barmaq aralığının arxa hissəsini hansı sinir innervasiya edir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 95

Aşağıdakılardan hansı sinirin bərpası metodlarına aid deyil?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 96

Aşağıdakı sinirlərdən hansı, sinir qrefti kimi istifadə oluna bilməz?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 97

Bükücü vətər anatomiyasında hansı nahiyyə "2 –ci kəszona" adlandırılır?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 98

Sinirin İkincili bərpasının hansı üstünlükləri var?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 99

Aşağıdakı faktorlardan hansı sinirin bərpasında vacib rol oynamır?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 100

Sinir bərpasından sonra aksonal regenerasiyanın sürəti təqribən nə qədər olur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×