Plastik cərrahiyyə

432 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Aşağıdakılardan hansının tək ,yanında heç bir toxuma olmadan ”free flep”(sərbəst dilim) olaraq köçürülməsi (transferi) mümkün deyil?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 2

Donor sahələrindən tam qalınlıqda dəri qrefti almaq istədikdə ən axırıncı hansı seçilməlidir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 3

Bilateral karpal tunel sindromlu xəstə son zamanlar çəkisinin artdığını, baş ağrılarının və əldə yanğı hissinin olmasını bildirir. Bu halda aşağıdakılardan hansı ən böyük ehtimalla yanaşı gedən xəstəlik ola bilər?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 4

Düpüytren kontrakturası ilə bağlı hansı səhvdir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 5

Damaq yarığı olan xəstədə anatomik olaraq hansı əzələ daha çox dəyişikliyə uğrayır?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 6

Sağlam şəxsdə cərrahi yarada epitelizasiyanı aşağıdakılardan hansı sürətləndirir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 7

Dərinin ən qalın nahiyəsinin qalınlığı nə qədərdir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 8

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 9

Damar sünnəti ( vascular circumcision ) nədir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 10

Elektrik yanıqlarında ən təhlükəli gecikmiş ağırlaşma hansıdır ?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 11

Yaş sement yanığı hansı tip yanıqlara aiddir ?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 12

Yanıq zamanı ölümə səbəb olan əsas iki faktor hansılardır?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 13

Yanığı olan xəstədə aşağıdakılardan hansının təcili olaraq yerinə yetirilməsi vacib deyil?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 14

Daun sindromlu uşaqlarda daha çox hansı plastik əməliyyatlar icra edilir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 15

Endokrinopatiyası olmayan, hipospadiyalı xəstə ilə bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 16

Xroniki radiasiya yarasının müalicəsi üçün aşağıdakılardan hansı seçilməlidir?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 17

Əldə orta barmaqda neçə pulley sistemi var?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 18

Hansı halda birincili vətər bərpası əks göstəriş deyil ?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 19

Dəri qrefti götürüldükdən sonra, normada yara sahəsi hansı rəng ardıcıllığı ilə ( dərhal sonra, 3gün sonra və 10 gün sonra ) sağalır?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010

Sual № 20

Valideynləri 12 aylıq uşaqda alın nahiyyəsində anadangəlmə kiçik bir nöqtə şəklində qırmızı ləkənin olduğunu, uşaq böyüdükcə ləkənin böyüdüyünü qeyd edirlər. Son zamanlar ləkənin eyni ölçüdə qaldığını bildirirlər. Təxmin olunan diaqnoz hansıdır?

  Grabb and Smith’s - Plastic Surgery, 2010
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×