Anesteziologiya-reanimatologiya

1.302 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

I nəsil sefalosporinlərin nümayəndəsi hansıdır?

  Ədəbiyyat: : Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009

Sual № 2

II nəsil sefalosporinlərə hansı aiddir?

  Ədəbiyyat: : Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009

Sual № 3

Aşağıda hansı antibiotik və onun əlavə təsiri düzgün göstərilməyib?

  Ədəbiyyat: : -TUS Deneme sınavı-2011 yaz dönemi

Sual № 4

Aşağıdakılardan hansı β-laktamaza qarşı rezistent olan penisillin deyil?

  Ədəbiyyat: : -TUS Deneme sınavı-2011 yaz dönemi

Sual № 5

Kəskin pankreatit diaqnozu qoyulmuş xəstədə laborator müayinə zamanı aşkarlanmış hansı göstərici proqnozun pis olmasına işarədir?

  Ədəbiyyat:

Sual № 6

Qlazqo şkalası haqqında deyilənlərin hansı düzgündür?

1. Komanın dərinliyinin sənədləşdirilməsi üçün təyin olunur
2. 8-dən aşağı qiymətləndirilirsə ağciyərlərin süni ventilyasiyasının aparılmasa göstərişdir
3. Verbal reaksiyanı 5 ballıq sistemlə qiymətləndirir
4. 5 ballıq sistemlə gözlərin açılmasını qiymətləndirir
5. Qiymətləndirmə diapazonu 0-14 baldır

  Ədəbiyyat: :

Sual № 7

Qanda psevdoxolinesteraza ilə dağılır:

  Ədəbiyyat:

Sual № 8

Qanunvericiliyə və ya xüsusi qaydalara müvafiq olaraq xəstəyə kömək etməyə borclu olan tibb işçisi tərəfindən üzrlü səbəblər olmadan tibbi yardımın göstərilməməsi zərərçəkmişin ölümü ilə nəticələnərsə tibb işçisi hansı müddətdə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır?

  Ədəbiyyat: : Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi Bakı 2017 "Digesta" nəşriyyatı səh 155

Sual № 9

Evtanaziya icra etməsi sübut olunarsa tibb işçisi aşağıda sadalananlardan hansı ilə cəzalandırıla bilər?

  Ədəbiyyat: : Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi Bakı 2017 "Digesta" nəşriyyatı səh 148

Sual № 10

Ürəyin tamponadasında müəyyən edilən nəbz aşağıdakılardan hansıdır?

  Ədəbiyyat: 1. Shabetai R, Fowler NO, Fenton JC, Masangkay M. Pulsus paradoxus. J Clin Invest 1965; 44:1882. Bölmə 2. Mərkəzi sinir sisteminin kliniki anatomiya, fiziologiya və patofiziologiyası

Sual № 11

Yuxarı tənəffüs yolları hansılardan ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 12

Nazotraxeal intubasiya yaxud nazoqastral zondun yerləşdirilməsi zamanı nədən istifadə edilməlidir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 13

Qırtlağın ən dar hissəsi hansıdır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 14

Səs yarığı hansı formadadır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 15

Böyüklərlə müqayisədə yenidoğulmuşlarda qırtlaq necədir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 16

Krikotireoid membranı harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 17

Anesteziologiya və reanimatologiyada dərman maddələrinin yeridilməsi üçün ən optimal və universal üsul?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 18

Anesteziologiya və reanimatologiyada dərmanların venadaxili yeridilməsi üçün daha çox hansı venadan istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 19

Bud venasının punksiyası və kateterizasiyası ilə əlaqədar baş verən ağırlaşmalara nə daxil deyildir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 20

Körpücükaltı venanın kateterizasiyası zamanı xəstənin stolda veziyyəti?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×