Anesteziologiya-reanimatologiya

1.302 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Döş limfa axarı hara tökülür?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 22

Nəyə görə sağ körpücükaltı venanın punksiyası sol körpücükaltı venanın punksiyası ilə müqayisədə nisbətən təhlükəsiz sayılır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 23

Aşağıdakilardan hansı onurğa beyninə sıx bitişikdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 24

Spinal punksiya zamanı iynə hansı ardıcıllıqla beyin qişalarını keçir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 25

Uşaqlarda neyronların differensasiya prosesi əsasən neçə yaşa qədər davam edir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 26

Böyüklərdə onurğa beyin hansı səviyyəyə çatır?

  Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.

Sual № 27

Fəqərə sütunu aşağıdaki hansı şöbələrdən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 28

Onurğa beyni hansı səviyyədə qurtarır?

  Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.

Sual № 29

Epidural punksiya zamanı iynə bağları hansı ardıcıllıqla keçir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 30

Fəqərə sütununun sagital müstəvidə olan fizioloji əyrilikləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.

Sual № 31

Epidural sahənin uzunluğu aşağıda gəstərilən kimidir:

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 32

Nazotraxeal intubasiya zamanı istifadə edilən boruların ölçüləri necə olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 33

Böyüklərdə sağ baş bronxun uzunluğu neçə santimetrdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 34

Böyüklərdə sol baş bronxun uzunluğu neçə santimetrdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 35

Böyüklərdə krikotireoid membranın ölçüləri aşağıdakilardan hansıdır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 36

Aşağıdakılardan hansı sеrеbral damarları daha çox gеnişləndirir?

  Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.

Sual № 37

Krikotireoidotomiya yaxud krikotireoid membranın punksiyası üçün göstərişdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 38

Krikotireoidotomiya metodu necə icra olunur?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 39

Krikotireoidotomiya metodu icra olunanda xəstənin spontan tənəffüsü üçün kifayət olan borunun minimal daxili diametri nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 40

Larinqospazm üçün nə xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×