Anesteziologiya-reanimatologiya

1.302 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Yenidoğulmuşlarda traxeyanın uzunluğu nəqədərdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 42

Böyüklərdə traxeyanın uzunluğu nəqədərdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 43

Böyüklərdə traxeyanın uzunluğunun ortası yerləşir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 44

Tənəffüs yollarını bəlğəmdən təmizlədikdə sorucu katetrin endotraxeal borudan keçirilməsinin şərtləri aşağıdakılardan hansıdır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 45

Arxası üstə uzanan xəstənin bəlğəmi adətən harada yığılır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 46

Anеstеziya zamanı anafilaktik rеaksiyanı aradan qaldırmaq üçün aşağıda göstərilən tədbirlərdən hansı düzgündür?

  Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.

Sual № 47

Anafilaksiya zamanı ilk növbədə nə etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.

Sual № 48

Kişilərdə kəsici dişlərdən traxeyanın bifurkasiyasına qədər olan məsafə neçə santimetr olur?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 49

Əgər kişilərdə intubasion borunun kəsici dişlərin səviyyəsində olan nişanı 28 sm göstərirsə, onda borunun distal ucu harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 50

Kişilərdə kəsici dişlərdən səs bağlarına kimi olan məsafə təxminən neçə smə bərabərdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 51

Böyüklərdə onurğa beyin mayesinin miqdarı nəqədərdi?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 52

Sarı bağ fəqərələrin hansı hissələrini birləşdirir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 53

Hansı fəqərələrin tin çıxıntıları üfüqi xəttdə yerləşir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 54

Yenidoğulmuşlarda onurğa beyni neçənci fəqərəyə kimi çatır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 55

Beyin kötüyünə daxil deyildir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 56

Yuxarı ətrafın medial dərialtı venası?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 57

Körpücükaltı vena üçün xarakterik deyildirdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 58

Anestezioloji-reanimatoloji praktikada punksiya üçün ən təhlükəsiz sayılan hansı arteriyadır ?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 59

Beynin sərt qişasının sisternası hansı fəqərəyə kimi davam edir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 60

Böyüklərdə bronxlar traxeyadan hansı bucaqı altında ayrılırlar?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×