Anesteziologiya-reanimatologiya

1.302 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Uşaqlarda böyüklərlə müqayisədə burundan traxeyanın intubasiyası yaxud nazoqastral zondun yerləşdirilməsi zamanı?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 82

Hansı anatomik xüsusiyyətlər uşaqların qırtlağı üçün xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 83

Hansı faktоr kəllədaхili təzyiqin artmasına səbəb оlur?

  Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.

Sual № 84

Baş beyin qabığının tonusunun və huşun saxlanması üçün lazım olan amil hansıdır?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие /Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.

Sual № 85

Müxtəlif orqanların arterial damarları hipoksemiyaya fərqli cavab verirlər. Aşağıda göstərilən hansı orqanın və ya toxumanın arteriyası hipoksemiyaya damarların genişlənməsi ilə cavab verir?

  Ədəbiyyat: Физиология человека. Т.2 Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: «Мир». 1996.

Sual № 86

Mülayim dərəcəli miokard hipoksiemiyası olan xəstəyə adrenalin yeridilib. Bu hipoksik dəyişilmiş miokarda necə təsir göstərəcək?

  Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-наДону, «Феникс». 2006.

Sual № 87

60-70 kq çəkisi olan xəstədə vidaci vena dəri səthindən təxminən neçə sm məsafədədir?

  Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.

Sual № 88

Aşağıda göstərilən dərman vasitələrindən hansının damargenişləndirici effekti onun a-adrenoblokadaedici təsiri ilə əlaqədardır?

  Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. Лекарственные средства. М., «Новая волна». 2006.

Sual № 89

Ürək-damar sisteminin hansı şöbəsindən koronar arteriyalar başlayır?

  Ədəbiyyat: Р.Д. Синельников. Атлас анатомии человека. Т.II. М., «Медицина». 1966.

Sual № 90

Ürək yığılmasının hansı fazasında koronar qan dövranı baş verir?

  Ədəbiyyat: Физиология человека. Т.2 Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: «Мир». 1996.

Sual № 91

Damar sisteminin hansı hissəsi damar müqavimətinin formalaşmasında aparıcıdır?

  Ədəbiyyat: А.П.Зильбер. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. М., «Медицина». 1984.

Sual № 92

Qan dövranının adekvat olduğunu hansı göstərici daha tam əks etdirir?

  Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-наДону, «Феникс». 2006.

Sual № 93

Ürək-damar sisteminin hansı şöbəsində daha çox qan yerləşir?

  Ədəbiyyat: А.П.Зильбер. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. М., «Медицина». 1984.

Sual № 94

Oftalmocərrahi praktikada göz əzələlərinin traksiyası zamanı okulokardial refleks ola bilər, bu da xəstənin həyatı üçün ciddi təhlükə törədir. Bu refleksin mahiyyəti nədir?

  Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-наДону, «Феникс». 2006.

Sual № 95

Kəskin sol mədəciyin nəzərə çarpan çatışmamazlığının ilkin mərhələsində bir qayda olaraq hipoksiyanın hansı növü müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.

Sual № 96

Kəskin sol mədəcik çatışmazlığının ağır dərəcəsində artıq mövcud olan sirkulyator hipoksiyaya hipoksiyanın hansı növü əlavə olunur?

  Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.

Sual № 97

Anesteziya zamanı hemodinamiki pozulmaların qarşısını almaq məqsədi ilə qabaqlayıcı hipervolemik hemodilusiya aparılır. Bunun mahiyyəti nədir?

  Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-наДону, «Феникс». 2006.

Sual № 98

Bir-biri ilə bağlı olan hansı üç göstərici orqanizmin hemodinamik vəziyyətini müəyyən edir?

  Ədəbiyyat: Физиология человека. Т.2 Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: «Мир». 1996.

Sual № 99

Əməliyyatdan öncə xəstənin volemik statusunu necə müəyyən etmək olar?

  Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.

Sual № 100

Planlı əməliyyatdan neçə saat əvvəl qida qəbulu dayandırılmalıdır?

  Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда:
Анестезия при плановой операции, как правило, не проводится в течение 4-6 ч после приема пищи или жидкости.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×