Ürək-damar cərrahiyyəsi

1.103 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Ürək-damar xəstəliklərində xəstələrə ixtisaslaşdırılmış cərrahi yardımın təşkilinin əsasında nə durur?

  Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д. Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244с

Sual № 2

Kardiocərrahiyyə şöbəsi hansı baza əsasında təşkil edilir?

  Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П., Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с

Sual № 3

Kardiocərrahiyyə şöbəsinin həkim vəzifəsi təyin edilir-1 vəzifə?

  Бокерия Л. А., Работников В. С., Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с

Sual № 4

Kardiocərrahiyyə şöbəsinin həkim-anestezioloq vəzifəsi təyin edilir-1 vəzifə?

  Бокерия Л. А.,Работников В. С., Глянцев С. П., Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва, 2002,244 с

Sual № 5

Kardiocərrahiyyə şöbəsinin tibb bacısı (üçdərəcəli qulluqda ) vəzifəsi təyin edilir-1 vəzifə?

  Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П., Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с

Sual № 6

Ümumi ölüm strukturunda ürək-damar xəstəliklərinin payı?

  Бокерия Л. А.,Работников В. С., Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с

Sual № 7

Keçmiş SSRİ-də anadangəlmə ürək qüsuru zamanı ilk cərrahi əməliyyatı kim aparıb?

  Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва,2002,244 с

Sual № 8

Keçmiş SSRİ-də qazanılmış ürək qüsuru zamanı ilk cərrahi əməliyyatı kim aparıb?

  Бокерия Л. А., Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва, 2002,244 с

Sual № 9

Keçmiş SSRİ-də ürək-damar cərrahiyyəsi institutu nə vaxt yaradılıb?

  Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва, 2002,244 с

Sual № 10

Keçmiş SSRİ-də ürək-damar cərrahiyyəsi Elmi mərkəzinin təşkilatçısı kim olub?

  Бокерия Л. А.,Работников В. С.,Глянцев С. П.,Алшибая М. Д.Очерки истории коронарной хирургии.Москва, 2002,244 с

Sual № 11

Ürək qüsurlu yenidoğulmuşlara adekvat yardım üçün hansı vacibdir?

  Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва, 2007,144 с

Sual № 12

Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrə yardımın strukturasına nə aiddir?

  Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва, 2007,144 с

Sual № 13

Kardiocərrahiyyə mərkəzinin funksional diaqnostika laboratoriyasında apparatura aşağıdakı hansı analizləri aparmağa imkan verməlidir?

  Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва, 2007,144 с

Sual № 14

Ürək-damar mərkəzində transfuziologiya xidməti necə təşkil olunmalıdır?

  Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва,2007,144 с

Sual № 15

Ürək-damar profilli həkimlərin attestasiyası və pereattesasiyasının təşkili necə təşkil olunmalıdır?

  Бокерия Л. А.,Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007.Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения.Москва, 2007,144 с

Sual № 16

250 çarpayılı ürək-damar mərkəzində süni qandövranı ilə cərrahi əməliyyatların il ərzində sayı neçə olmalıdır?

  Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 17

Müasir ürək-damar mərkəzində işləmək üçün ürək-damar cərrahının hazırlanmasına nə aiddir?

  Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва, 2007,168 с

Sual № 18

Stasionarda işin keyfiyyətliliyinə nə aid deyil ?

  Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва, 2007,168 с

Sual № 19

”Poliklinikanın fəaliyyəti “ illik hesabatı tərtib ediləndə istifadə olunan əsas sənədlər hansılardı?

  Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 20

Stasionarın fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricilərinə nə aid deyil?

  Бокерия Л. А.,Ступаков И. Н.,Самородская И. В.,Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×