Ürək-damar cərrahiyyəsi

1.103 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

MTS sığorta polisi olan vətəndaş tibbi yardımı harada ala bilər?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 42

Tibbi idarənin lisenziyalaşdırılması nə deməkdir?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 43

Hansı tibbi müəssisə lisenziyalaşmalıdır?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 44

Akkredasiyanın məqsədi nədir?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 45

Akkreditasiya keçəndən sonra tibb idarəsinə hansı sənəd verilir ?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 46

Tibbi yardımın keyfiyyəti nə deməkdir?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 47

Tibbi yardımın effektivliyi nədir?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 48

Yeni şəraitdə Səhiyyənin idarə edilməsində “desentralizasiya “məhfumunun tərkib hissəsinə nə aid deyil?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 49

Səhiyyənin idarəedilməsi strukturuna aşağıdakı səviyyələrdən hansı aiddir?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 50

Xəstəyə zərər yetirən tibb işçisi (əgər professional vəzifələrinə səhlənkar münasibət bəsləməyibsə) hansı cavabdehlik daşıyır?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 51

Tibbi yardımın göstərilməsi zamanı xəstəyə yetirilən zərərə görə kim məsuliyyət daşıyır?

  Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., Болотовa Е. В. Принятие клинических и управленческих решений в системе здравоохранения на основе результатов клинико-эпидемиологических исследований.Москва,2007,168 с

Sual № 52

Orta yaşlı şəxslərdə sol mədəciyin axır sistolik ölçüləri (ASÖ) hansından çox olmalıdır?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М., Медицина, 1979, с.40-110 Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации.М. Бином, 2003

Sual № 53

Orta yaşlı şəxslərdə sol mədəciyin axır diastolik ölçüləri (ADÖ) hansından çox olmamalıdır?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография. М.,Медицина, 1979,с.40-110

Sual № 54

Orta yaşlı şəxslərdə sol qulaqcığın ölçüləri ExoKQ zamanı hansından çox olmamalıdır?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография. М.,Медицина,1979,с.40-110

Sual № 55

Orta yaşlı şəxslərdə sağ mədəciyin ölçüləri ExoKQ zamanı hansından çox olmamalıdır?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110

Sual № 56

ExoKQ zamanı miokardın kütləsi kişilərdə nə qədərdir?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110

Sual № 57

ExoKQ zamanı miokardın kütləsi qadınlarda nə qədərdir?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М., Медицина,1979,с.40-110

Sual № 58

Doppler KQ zamanı sol mədəciyin diastolik funksiyasının hansı göstəriciləri təyin edilir?

  Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином, 2003,с.94-106

Sual № 59

ExoKQ müayinə zamanı I standart pozisiyada ürəyin hansı anatomik strukturları öyrənilir?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110

Sual № 60

ExoKQ müayinə zamanı II standart pozisiyada ürəyin hansı anatomikstrukturlarını öyrənirlər?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×