Ürək-damar cərrahiyyəsi

1.103 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

ExoKQ müayinə zamanı III standart pozisiyada ürəyin hansı anatomikstrukturları öyrənilir?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110

Sual № 62

ExoKQ zamanı 2 kameralı pozisiyada zirvədən daxil olma ilə ürəyin hansı anatomik strukturlarını öyrənirlər?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110

Sual № 63

ExoKQ zamanı qısa ox üzərində parasternal daxil olmaqla ürəyin hansı anatomik strukturlarını öyrənirlər?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110

Sual № 64

Dopler KQ zamanı ürəkdaxili qan cərəyanının dəyişikliyi hansı strukturların səviyyəsində sol mədəciyin diastolik funksiyasının pozulmasını göstərir?

  Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106

Sual № 65

ExoKQ M rejimində sol mədəciyin hansı göstəricilərini təyin edir?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110

Sual № 66

ExoKQ B rejimdə sol mədəciyin hansı əlamətlərini təyin edir?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М.,Медицина,1979,с.40-110

Sual № 67

ExoKQ M rejimində sol mədəciyin diastolik funksiyasının hansı göstəricilərini təyin edir?

  Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни.Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106

Sual № 68

Transmitral axının E və A piklərinin nisbətləri zamanı sol mədəciyin diastolik funksiyasının dəyişiklikliyinin hansı variantında E zirvəsinin üstünlüyü qeyd edilir?

  Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни.Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106

Sual № 69

Dopler exokardioqrafiya zamanı fizioloji diastola necə ölçülür?

  Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни.Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106

Sual № 70

Yüksək rəqs etmə tezliyi ilə olan ultrasəs ötürücünün xüsusiyyətləri hansıdır?

  Г.Е. Ройтберг Внутренние болезни.Сердечно-сосудистая система.Учебник для слушателей повышения квалификации.М.Бином,2003,с.94-106

Sual № 71

Sol və sağ tac arteriyaların köklərinin ExoKQ müayinəsi üçün optimal pozisiya hansıdır?

  В.В. Зарецкий, В.В. Бобков, Л.И. Ольбинская Клиническая эхокардиография.М., Медицина,1979,с.40-110

Sual № 72

Boyunun yuxu üçbucağı hüdudunda (xaricdən daxilə) sinir-damar dəstəsinin topoqrafo-anatomik münasibətləri necə təşkil olunur?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 73

Ümumi yuxu arteriyasına müdaxilə zamanı dəri kəsiyi necə aparılmalıdır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 74

Ümumi yuxu arteriyası ağzının okklyuziyasında arteriyaya ekstratorakal müdaxiləyə hansı xarakter deyil?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 75

Ümumi yuxu arteriyası ağzının okklyuziyasıında onun düz implantasiyası necə həyata keçirilir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 76

Onurğa arteriyası ağzından trombektomiya zamanı cərrahi əməliyyatın əsas prinsiplərinə nəaiddir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 77

Pilləvari əzələönü boşluqda Sol körpücükaltı arteriyanın sol ümumi yuxu arteriyasına implantasiyası zamanı ön pilləli əzələ üzərində nə yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 78

Körpücükaltı venaya boyun şöbəsindən yanaşarkən o harada yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 79

Döş axacağının boyun şöbəsinin terminal şöbəsi əksər hallarda hara açılır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 80

Bazunun yuxarı yarısında bazu arteriyasının proyeksion xətti boyu sinir-damar dəstəsi elementlərinin münasibəti necədir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×