Ürək-damar cərrahiyyəsi

1.103 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Bazu venasına müdaxilədə uyğun gələn proyeksiya hansıdır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 82

Daxili döş arteriyası döş qəfəsinin arxa səthi boyu yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 83

Subaortal perikardektomiyada ürəyin şöbələrinə nisbətən perikardın kəsilməsi aşağıdakı hansı ardıcıllıqla aparılır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 84

Perikardı punksiya etmək üçün bilavasitə ön divara yaxın nə yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 85

Aorta qövsünün qabarıq yarımdairəsindən normada sağdan sola damarlar aşağıdakı ardıcıllıqla başlayır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 86

Ürəyin simpatik innervasiyası haradan başlanan postqanqlionar liflər hesabına həyata keçirilir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 87

Azan sinir ürəyə nə daşıyır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 88

Ürəyin parasimpatik innervasiyası hansı sinir hesabına həyata keçirilir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 89

Sağ qulaqcığa hansı damar açılmır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 90

Sol tac arteriyası ürəyin bütün sadalanan şöbələrini qanla təhciz edir, hansından başqa?

  Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с

Sual № 91

Ön mədəciklərarası şırımda nə keçir?

  Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с

Sual № 92

Arxa boylama şırım (buradan keçən sağ tac arteriyanın arxa enən şaxəsi və sol tac arteriyasının uc şaxəsi ilə) harada yerləşir?

  Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с

Sual № 93

Aorta və ağ ciyər arteriyasının transpozisiyasında Cateneyə görə tac arteriyaların anatomik korreksiyası necə aparılır?

  Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с

Sual № 94

Aortal klapanın protezləşdirilməsi və aortanın qalxan hissəsinin suprakoronar protezləşdirilməsi əməliyyatında tac arteriyalar necə korreksiya olunur?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 95

Kis-Flek sinus-qulaqcıq düyünü harada yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 96

Qulaqcıq-mədəcik düyünü ( Aşof-Tavar ) harada yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 97

Qulaqcıq-mədəcik dəstəsinin proyeksiyası ondan sol ayaqcıq ayrılmamışdan əvvəl hansı birləşmədən aşağı yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 98

Üçtaylı qapağın fibroz həlqəsində təhlükəli zona (ürək-mədəcik dəstəsi keçən)harada proyeksiya olunur?

  Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с

Sual № 99

Papillyar əzələlərin vətər xordaları qulaqcıq-mədəcik klapanlarına haradan bərkiyir?

  Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с

Sual № 100

Blelok-Taussiq üsulu ilə körpücükaltı-ağ ciyər anastomozu şöbələr arasında nəcə qoyulur?

  Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×