Ürək-damar cərrahiyyəsi

1.103 elementdən 101-120 arası göstərilir.

Sual № 101

I tip aortaağciyər arakəsməsi defektinin (aortanın qalxan hissəsinin proksimal şöbəsinin medial divarında lokalizə edən) bağlanılması necə aparılır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 102

Vaterstoun-Kuli üsuli ilə aorta-ağciyər anastomozunda anastomoz nəcə qoyulur?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 103

Aortanın kanyulə edilməsi necə aparılır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 104

Açıq arterial axacağın bağlanılması zamanı ( IV qabırğaarası nahiyədə soltərəfli yan torakotomiya ) mediastinal plevranın açılması həyata necə keçirilir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 105

Açıq arterial axacağı necə bağlanılır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 106

Aortanın koartikasiyasında cərrahi müdaxilə zamanı aşağıdakı etapların hansından keçmək lazım deyil?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 107

Aşağı boş vena tipik hallarda qarın aortasına görə harada yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 108

Sol simpatik kötük qarın aortasına nisbətən yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 109

Aortanın bifurkasiyası hansı səviyyədə yerləşir ?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 110

Sidik axarlarının terminal xətt səviyyəsində qalça damarlarına münasibəti necədir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 111

Budun dərin arteriyası bud arteriyasının arxa-xarici yarımdairəsindən başlanarkən harada yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 112

Dizaltı çuxurda sinir damar dəstəsi elementləri öndən arxaya və lateral aşağıdakı hansı qaydada yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 113

Baldırın yuxarı 1/3-də ön qamış arteriyasına müdaxilə hansı proyeksiya xətti üzrə aparılır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 114

Bud venasına müdaxilə üçün skarp üçbucağında aşağıdakı hansı proyeksionda xətt boyunca çəp vertikal kəsik aparılır?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 115

Skarp üçbucağının yuxarı şöbəsində bud venası bud arteriyasına görə necə yerləşir?

  Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с

Sual № 116

P-dişin normada müddəti?

  Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с

Sual № 117

P-diş normada mənfi olur hansı bölmələrdə?

  Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с

Sual № 118

PQ-intervalı impulsların keçirilməsini vaxtı göstərir?

  Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с

Sual № 119

PQ-intervalın normada müddəti?

  Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с

Sual № 120

QRS-kompleksın ölçüsu V1-V6 normada olmalıdı?

  Ю.В.Белов. «Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники», 2000г., Москва, 148 с
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×