Sanitan feldşer

997 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Hansı helmint nematodlar sinfinə aiddir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

Sual № 42

Bizquyruq harada parazitlik edir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 279

Sual № 43

Askaridoza şübhə olduqda nə müayinə edilir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274

Sual № 44

Teniozun profilaktikasında hansı tədbir aparılır?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 286

Sual № 45

Askaridozda invaziya mənbəyi kimdir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274

Sual № 46

Opistorxozla insan necə yoluxa bilər?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 290

Sual № 47

Tenioz xəstəliyində ara sahib kim sayılır?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 284

Sual № 48

Askarid qurdu harada parazitlik edir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274

Sual № 49

Hansı parazitin yetişmiş buğumları aktiv hərəkətə malikdir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 283

Sual № 50

Askarid yumurtaları harada yetişir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274

Sual № 51

Helmintozları nə törədir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

Sual № 52

Geohelmintlər qrupuna hansı qurdlar aiddir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

Sual № 53

Biohelmintlər qrupuna hansı qurdlar aiddir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 270

Sual № 54

Hansı helmitozların törədiciləri ət və ət məhsulları vasitəsilə yayılır?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 283

Sual № 55

Hansı xəstəliklərin törədiciləri balıq və balıq məhsulları ilə yayılır?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 289, 290

Sual № 56

Lent şəkilli qurdlar sinfinə hansı qurd aiddir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

Sual № 57

Girdə qurdlar sinfinə hansı qurd aiddir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

Sual № 58

Sorucular sinfinə hansı qurdlar aiddir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 269

Sual № 59

Hansı helmintozda insan ara sahib sayılır?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 287

Sual № 60

Askaridozun törədicisinin yayılmasında hansı amillər iştirak edir?

  İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva. Epidemiologiya. 2011, səh 274
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×