1.650 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1613

Dispanserizasiya özündə hansı etapları əks etdirmir?

  Ədəbiyyat: Uşaqların icbari dispanserizasiyasına dair normativ hüquqi aktlar. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyi, İSİM, Bakı 2014.

Sual № 1614

Uşaq əhalisinin dispanserizasiyası hansı tədbirləri özündə əks etdirmir?

  Ədəbiyyat: Uşaqların icbari dispanserizasiyasına dair normativ hüquqi aktlar. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyi, İSİM, Bakı 2014.

Sual № 106

Neçə sağlamlıq qrupları mövcuddur?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
сколько групп здоровья устанавливают у детей? Ответ: 5

Sual № 108

Forma № 030/u tibbi sənəd necə adlanır?

  - Ədəbiyyat:: Uşaqların icbari dispanserizasiyasına dair normativ hüquqi aktlar. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyi, İSİM, Bakı 2014,
Xəstə və xəstələnmə riski olan uşaqlar dispanser müşahidəsinə götürülür və onlara “Uşağın Dispanser Müşahidə Kartı” (AZS 030/u) açılır

Sual № 109

Forma AZS 112/u tibbi sənəd necə adlanır?

  Uşaqların icbari dispanserizasiyasına dair normativ hüquqi aktlar. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyi, İSİM, Bakı 2014,
Tibbi-profilaktik müayinələrin nəticələri “Uşağın inkişaf tarixi”ndə (AZS 112/u) qeyd edilir və “Vətəndaşların Elektron Sağlamlıq Kartı Sistemi”nə (VESKS) daxil edilir.

Sual № 110

Dispanserizasiya məqsədilə həyata keçirilən profilaktik baxış zamanı hansı müayinə aparılmır?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов.. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
1. Dispanserizasiya məqsədilə həyata keçirilən profilaktik baxış zamanı aparılan müayinələr:
− antropometrik müayinələr;
− arterial təzyiqin ölçülməsi;
− görmə qabiliyyətinin təyini;
− eşitmə qabiliyyətinin təyini;
− qanın ümumi analizi;
− helmintlərin təyini;
− plantoqrafiya
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 2014-cü il 1 oktyabr tarixli 101 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

Sual № 112

Xroniki xəstəlikləri olan uşaqlar hansı həkim tərəfindən müşahidə edilir?

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов.. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.

Sual № 113

Uşaqların sağlamlığı ilə bağlı nəticələr hansı tibbi sənəddə qeyd edilir?

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г. -:30

Sual № 118

Uşaq poliklinikasının bölmələrinə aid olmayanı göstərin:

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.

Sual № 119

Uşaq poliklinikasında mütləq sənəd sayılır:

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов.. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.

Sual № 123

Sağlam, normal inkişafı və normal funksional səviyəsi ilə olan uşaqlar hansı sağlamlıq qrupuna aiddir?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.

Sual № 124

Sağlam, lakin funksional və bəzi morfoloji dəyişikləri, eyni zamanda kəskin və xroniki xəstəliklərə müqaviməti aşağı olan uşaqlar hansı sağlamlıq qrupuna aiddirlər?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов.. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
К какой группе здоровья относятся дети: здоровые, но имеющие функциональные и некоторые морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям? 2

Sual № 125

Orqanizmin funksional imkanlarının saxlanılması ilə, xroniki xəstəliyinin kompensasiya vəziyyətdə olan uşaqlar hansı sağlamlıq qrupuna aiddir?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов.. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
К какой группе здоровья относятся дети: больные хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, с сохраненными функциональными возможностями организма? 3

Sual № 126

Orqanizmin funksional imkanlarının aşağı olan, xroniki xəstəliyinin subkompensasiya vəziyyətdə olan uşaqlar hansı sağlamlıq qrupuna aiddir?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов.. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
К какой группе здоровья относятся дети: больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями организма? 4

Sual № 127

Orqanizmin funksional imkanlarının həddən aşağı olan, xroniki xəstəliyinin dekompensasiya vəziyyətində olan uşaqlar hansı sağlamlıq qrupuna aiddir?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
К какой группе здоровья относятся дети: больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями организма? 5

Sual № 128

Revmatizmlə bağlı stasionar müalicədən sonra uşağın hansı tibb müəssisəsinə göndərilməsi tövsiyə olunur?

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
В какое медицинское учреждение переводят ребенка после стационарного лечения по поводу ревматизма? Санаторий

Sual № 129

Hamiləliyin hansı müddətində ikincili doğuşqabağı patronaj keçirilir?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.

Sual № 130

Doğuşqabağı patronaj zamanı hansı perinatal risk amilləri müəyyən olunur?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
Какие перинатальные факторы риска выясняются при проведении дородового патронажа?

Sual № 131

İlkin patronaji kim həyata keçirir?

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
Кто проводит первичный патронаж новорожденного? педиатр и медицинская сестра

Sual № 132

Yenidoğulmuşun ilkin patronajinı nə zaman həyata keçirirlər?

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
Когда проводят первичный патронаж новорожденного? В первые 3 дня после выписки из родильного дома
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×