1.650 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 134

İlkin patronaj zamanı anamnezin hansı sahələrinin toplanması daxildir?

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.
Какие разделы включает сбор анамнеза при первичном патронаже новорожденного? генеалогический, акушерско-гинекологический, социальный

Sual № 135

Uşağın anasında doğuş və doğuşdan sonrakı dövrdə yaranan infeksiya uşağın hansı vəziyyətinin əmələ gəlməsi üçün risk faktorudur?

  Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005.
Инфекция у матери ребенка, возникшая в родах и послеродовом периоде является фактором риска для развития у ребенка: внутриутробного инфицирования

Sual № 136

“İnkişaf” termini özündə əks etdirmir:

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов.. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.

Sual № 137

Uşaq ən yüksək ölüm riskinə hansı yaşlarda məruz qalır?

  - Ədəbiyyat:: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003.

Sual № 138

Həkim tərəfindən xəstəyə təqdim edilən adekvat məlumatlardan sonra xəstənin könüllü şəkildə müalicə olunmağa razılıq verməsinə dair sənəd necə adlanır?

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г. -:35

Sual № 139

lkin səhiyyə xidmətlərinə aid deyil:

  Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.

Sual № 140

Pediatrın sahəsində əsas yüksək riskli ailələrə aid deyil:

  - Ədəbiyyat:: Основы поликлинической педиатрии .Учебное пособие для вузов. Ростов- на- Дону «Феникс». 2015г.

Sual № 141

Təbii qidalanmada olan 1 aylıq uşaqda “sərbəst qidalanma” qaydalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil:

  : Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005.

Sual № 142

İlk günlərdə ifraz olunan süddə hansı madələr azdır?

  : Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005.

Sual № 144

Şkarin düsturuna əsasən 4 həftəlik uşaq gün ərzində aşağıdakı miqdarda süd almalıdır:

  - Ədəbiyyat:: : Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005.
Расчет по возрасту ребенка. Формула Шкарина: ребенок в возрасте 2 месяца (8 недель) должен получать в сутки 800 мл. молока. На каждую неделю, недостающую до 8 недель - на 50 мл. меньше, а на каждый месяц после 2 - на 50 мл. больше. Формула для детей меньше 8 недель: 800-50 х (80-п), где п - число недель жизни ребенка. Формула для детей старше 2-х месяцев: 800+50 х (п-2), где п - число месяцев жизни. Этот метод используется редко из-за акселерации детей.

Sual № 145

5800 q çəkidə olan 4 aylıq uşaq həcm üsula görə gün ərzində aşağıdakı miqdarda süd almalıdır

  - Ədəbiyyat:: : Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005.

Sual № 146

Finkelşteyn düsturuna əsasən 3 kq çəkidə 5 günlük uşaq gün ərzində hansı həcmdə süd qəbul etməlidir?

  - Ədəbiyyat:: : Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005.
Также до 10-го дня жизни количество смеси (грудного молока), необходимой малышу, можно определить по формуле Финкельштейна: если ваш малыш весит меньше 3,2 кг, умножьте его возраст (в днях) на 70; если масса больше, чем 3,2 кг, умножьте возраст ребенка на 80.

Sual № 147

Kaloraj üsuluna əsasən 5 kq çəkidə 3 aylıq uşaq gün ərzində nə qədər süd almalıdır?

  - Ədəbiyyat:: : Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005.
115х5=575 ккал в сутки. Объем необходимой смеси = (575х1000):680=845мл.

Sual № 148

Ana südünün verilməsinə əks göstəriş sayılmır:

  - Ədəbiyyat:: : Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005. -:36

Sual № 149

İnək südünə dözümsüzlüyü qeyd olunan yenidoğulmuşlara aşağıdakı qarışıqlar təyin olunmalıdır:

  : Володин Н.Н. Неонатология. Mосква. 2005; Детское питание, полный справочник. Москва. 2008. -:36

Sual № 150

Qeyd olunan sıyıqlardan hansı qlüten tərkiblidir?

  - Ədəbiyyat:: : Детское питание, полный справочник. Москва. 2008. -:37

Sual № 151

Tərəvəz püresi neçənci aydan uşağın rasionuna əlavə oluna bilər?

  - Ədəbiyyat:: : Детское питание, полный справочник. Москва. 2008. -:37

Sual № 152

Yumurta sarısı neçənci aydan uşağın rasionuna əlavə oluna bilər?

  - Ədəbiyyat:: : Детское питание, полный справочник. Москва. 2008. -:37

Sual № 153

Yeni qidaların verilmə qaydalarına aid olmayanı göstərin:

  : Детское питание, полный справочник. Москва. 2008. -:38

Sual № 154

Vitamin C ilə zəngin olan qida məhsulunu göstərin?

  : Детское питание, полный справочник. Москва. 2008. -:38
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×