1.650 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 1615

Prebiotik xüsusiyyəti hansı qarışıqda yoxdur?

  Ədəbiyyat: Детское питание, полный справочник. Москва. 2008.

Sual № 157

Uşaqlarda bronxial astma nəyin əsasında inkişaf edir?

  - Ədəbiyyat:: : В.К. Таточенко - Практическая пульмонология детского возраста . Москва 2000 г. -:39

Sual № 158

Vaxtında doрulan uşaqların qidalanması üçün istifadə edilən adaptasiya edilmiş qarışılara olan tələblərə aid olmayanı göstərin:

  : Детское питание, полный справочник. Москва. 2008 -:39

Sual № 159

Diffuz bronxial obstruksiya nəyin nəticəsində əmələ gəlir?

  - Ədəbiyyat:: : В.К. Таточенко - Практическая пульмонология детского возраста . Москва 2000 г. -:39

Sual № 160

Uşaqlarda bronxial astma zamanı xarici tənəffüs funksiyasının pozulmasının hansı növü rast gəlir?

  : В.К. Таточенко - Практическая пульмонология детского возраста . Москва 2000 г. -:40

Sual № 161

Uşaqlarda bronxial astma zamanı hansı klinik əlamət olmur?

  - Ədəbiyyat:: : В.К. Таточенко - Практическая пульмонология детского возраста . Москва 2000 г.

Sual № 162

Uşaqlarda bronxial astma zamanı hansı fəsad rast gəlmir?

  - Ədəbiyyat:: : В.К. Таточенко - Практическая пульмонология детского возраста . Москва 2000 г.

Sual № 163

Bronxial astmanın əmələ gəlməsində əsas irsi meyillik faktorları hansılardır?

  : В.К. Таточенко - Практическая пульмонология детского возраста . Москва 2000 г.

Sual № 849

"Solğun qızdırma" zamanı təxirəsalınmaz terapiya vasitələrinə aiddir:

  Əyyubova A.A., Qabulov H.H., Sultanova N. “Uşaq xəstəlikləri”. “Təbib” nəşriyyatı. Bakı-2018. s.

Sual № 850

İlk günlərdən yaranan sianoz hansı ürək-damar patologiyasıının əlaməti ola bilər?

  Ədəbiyyat:: Əyyubova A.A., Qabulov H.H., Sultanova N. “Uşaq xəstəlikləri”. “Təbib” nəşriyyatı. Bakı-2018. s.89 Bölmə 1. təcili yardım kliniki hal

Sual № 166

Qohumlar arasında nigah nə ilə təhlükəlidir?

  - Ədəbiyyat: Н. П. Бочков «Медицинская генетика» 1994г. -

Sual № 851

Qalaktozanın əsas xüsusiyyəti hansı cavabda göstərilib?

  - Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.

Sual № 855

Metilksantin törəməsi olan bronxodilatator hansıdır?

  - Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.
Метилксанти́ны — группа органических соеди- нений, метильные производные ксантина (3,7- дигидропурин−2,6-диона), алкалоиды. К ним отно- сятся, в частности, кофеин (1,3,7-триметилксантин), параксантин (1,7-диметилксантин), теофиллин (1,3- диметилксантин), теобромин (3,7-диметилксантин).

Sual № 171

Böyrəküstü vəzilər aşağıdakılardan hansını ifraz etmir?

  - Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г -

Sual № 173

Ağır formalı atopik dermatiti olan uşaqların həyatlarının birinci ilində süni qidalanmanı nə ilə aparmaq məqsədəuyğundur?

  - Ədəbiyyat: М. Я. Студеникина «Аллергические болезни у детей» 1998г -

Sual № 174

Göstərilən xəstəliklərdən hansı qida allergiyasının nəticəsi deyildir?

  - Ədəbiyyat: М. Я. Студеникина «Аллергические болезни у детей» 1998г -

Sual № 175

Aşağıdakılardan hansı allergik rinitlərin müalicəsində xəstəlikdən azad olunma imkanını verir?

  - Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. «Детские болезни» 2006г -

Sual № 177

Yalançı allergik reaksiya aşağıdakılardan hansı faktorun hesabına əmələ gəlmir?

  - Ədəbiyyat: И.М.Воронцев, О.А.Маталыгина. Болезни, связанные с пищевой сенсибилизацией у детей. «Медицина», Ленинград, 1986. с.47 -

Sual № 856

İnhalyasiya yolu ilə yeridilən steroidlərin ən çox rast gəlinən əlavə təsiri nədir?

  - Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г. -

Sual № 859

Prednizalona aid olmayan təsir hansıdır?

  - Ədəbiyyat: Бекетов А.И. Фарmакотерапия в практике сеmейного врача. 2006. -
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×