1.650 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 202

Əzələ sistemini müayyinə edən üsullara hansı aid deyil?

  Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.111 -

Sual № 203

Uzunmüddət qıcolma əleyhinə müalicə alan (Fenobarbital,difenin) uşaqlarda hansı xəstəliyin yaranma ehtimalı daha çoxdur?

  A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.46 -

Sual № 204

Kraniostenozda əsas nevroloji əlamət hansıdır?

  - Ədəbiyyat:: Ç.Quliyev «Uşaq cərrahlığı », Bakı 2008, s.193; Е.И.Гусев «Неврологические симптомы,синдромы,симптомокомплексы и болезни», Москва «Медицина» 1999, стр.2 3 2-234 -

Sual № 205

Yenidoğulmuşda serebral hemodinamikanın əlavə rezerv imkanlarına nə şərait yaradır?

  - Ədəbiyyat:: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.175 -

Sual № 206

Aşağıdakılardan hansı səthi dəri reflekslərinə aid deyil?

  Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.178 -

Sual № 207

Onurğa - beyin sinirlərinin mielinizasiya prosessi hansı yaşda tamamlanır?

  - Ədəbiyyat:: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.176

Sual № 208

Baş beyinin hüceyrə strukturu hansı yaşda tam formalaşır?

  - Ədəbiyyat:: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.175 -

Sual № 209

Südəmər uşaqlarda kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi necə biruzə verir?

  Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.542 -

Sual № 211

Hansı hidrosefaliyaya aid deyil?

  Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.542 -

Sual № 212

Yenidoğulmuş uşaqların sinir sisteminin funksional vəziyyətini müəyyən etmək üçün aşağıdakılardan hansı zəruridir?

  - Ədəbiyyat:: Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.41-44 -

Sual № 216

Orbikulopalpebral refleks uşaqlarda hansı yaşa kimi saxlanılır?

  Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.67 -

Sual № 217

Tutma (Robinson) refleksi körpədə nə zaman itir?

  - Ədəbiyyat:: : Т.В.Капитан “Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми” “Медпресс- информ” 2006 стр.108 -

Sual № 218

Şərtsiz refleks olan Moro refleksi yenidogulmuşlarda neçə müddət davam edir?

  - Ədəbiyyat:: Т.В.Капитан “Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми” “Медпресс-информ” 2006 стр.109 -

Sual № 219

Babinski refleksi, fizioloji olaraq neçə yaşına kimi alınır?

  - Ədəbiyyat:: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.1 1 2 -

Sual № 220

Kerniq refleksi sağlam uşaqda neçə aydan sonra alınmır?

  - Ədəbiyyat:: : Т.В.Капитан “Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми”, “Медпресс- информ” 2006, стр.111 -

Sual № 221

Avtomatik yeriş refleksi sağlam yenidoğulmuşda neçə müddət alınır?

  - Ədəbiyyat:: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.108 -

Sual № 222

Iməkləmə Bauer refleksi neçə aydan sonra artıq alınmır?

  - Ədəbiyyat:: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.111 -

Sual № 223

Şərtsiz Galant refleksi neçə yaşa kimi alınır?

  - Ədəbiyyat:: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.11 -

Рефлекс Галанта

При раздражении кожи спины паравертебрально вдоль позвоночника новорождённый изгибает спину, образуется дуга, открытая в сторону раздражителя. Нога на соответствующей стороне часто разгибается в тазобедренном и коленном суставах. Этот рефлекс хорошо вызывается с 5—6-го дня жизни. У детей с поражением нервной системы он может быть ослаблен или вовсе отсутствовать в течение 1-го месяца жизни. При поражении спинного мозга рефлекс отсутствует длительно. Рефлекс физиологичен до 3—4-го месяца жизни. При поражении нервной системы эту реакцию можно наблюдать во второй половине года и позже.

Sual № 224

Şərtsiz Peres refleksi neçə aydan sonra alınmır?

  - Ədəbiyyat:: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113 -

Sual № 225

Hansı fizioloji refleksi sonda yoxlamaq məsləhətdir (ağrılı olduğu üçün)?

  : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113 -
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×