Endokrinologiya

1.253 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Akromeqaliyanın aktiv mərhələsi üçün aşağıdakı hansı əlamətlər xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 2

Serebral – hipofizar çatışmazlığa aşağıdakılardan hansı səbəb ola bilməz?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 3

Serebral – hipofizar çatışmazlıq zamanı aşağıdakı hormonlardan hansının sintezi azalmır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 4

Qalaktoreya – amenoreya sindromu üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik əlamət deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 5

Hansı preparatlar uzun müddətli təyin edildikdə yatrogen qalaktoreya inkişaf edir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 6

Şerşevski – Terner sindromu üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 7

Qalaktoreya – amenoreya sindromu üçün hansı hal xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 8

Akromeqaliya xəstəsinin ölüm səbəbi aşağıdakılardan hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 9

Somatotrop hormonun sekresiyasını aşağıdakılardan hansı azaldır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 10

Somatotrop hormonu sekresiya edən şiş harada yerləşir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 11

Akromeqaliyalı xəstələrdə operativ müdaxiləyə mütləq əks göstəriş hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 12

Akromeqaliyanın yaranma səbəbləri hansı deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 13

Şəkərsiz diabet hansı simptomlarla xarakterizə olunur?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 14

Şəkərsiz diabetin laborator markerləri hansılardır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 15

Şəkərsiz diabetin yaranma səbəblərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 16

İtsenko-Kuşınq xəstəliyinin yaranma səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 17

Qlükokortikoidlərin hipersekresiyasının nəticəsi nə ola bilər?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 18

Cərrahiyə əməlliyatı öncəsi somatostatin analoqlarının istifadəsi hansı məqsəd daşıyır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 19

Nelson sindromu özünü necə büruzə verir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 20

İtsenko-Kuşınq xəstəliyi zamanı yaranan şəkərli diabet hansı xüsusiyətlərə malikdir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×