Endokrinologiya

1.253 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Hiperprolaktinemiyanın müalicəsində istifadə olan preparatların təsir mexanizmi hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 62

Hiperprolaktinemiya zamanı istifadə olunmayan preparat hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 63

Şəkərsiz diabet üçün hansı əlamətlər məxsusdur?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 64

Uşaqlarda şəkərsiz diabetin kliniki əlaməti hansı deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 65

Nefroqen forma şəkərsiz diabetin yaranma səbəbi hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 66

Şəkərsiz diabetin hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostikasını aparmaq lazımdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 67

Şəkərsiz diabetin müalicəsində istifadə olunmayan preparat hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 68

Sentral genezli şəkərsiz diabetin müalicəsində istifadə olunan preparat hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 69

Pubertat-gənclik dispituitarizmli xəstələrdə böyrəküstü vəzilərdə nə müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 70

Qızlarda pubertat-qənclik dispituitarizmi nə ilə xarakterizə olur?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 71

Pubertat - gənclik dispituitarizmi üçün xarakter rentqenolojı dəyişiliklər hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 72

Tireotropin hansı hormonların sintezini artırır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 73

Pubertat - gənclik dispituitarizmin müalicə prinsiplərinə hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 74

Pubertat-qənclik dispituitarizmin mümkün fəsadlarına aid deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 75

Pubertat-qənclik dispituitarizmi zamanı dəridə olan dəyişiliklərə aid deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 76

Pubertat-qənclik dispituitarizmi üçün xarakterik hormonal dəyişiliklər hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 77

Pubertat-gənclik dispituitarizmi üçün xarakterik olmayan kliniki simptom hansıdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 78

Ölcüləri necə mm az olan prolaktin sekresiya edən şiş mikroprolaktinoma hesab edilir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 79

Ölcüləri necə mm çox olan prolaktin sekresiya edən şiş makroprolaktinoma hesab edilir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 80

Somatotrop çatışmazlığının müalicəsi zamanı boy hormonun həftəlik dozası nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×