Endokrinologiya

1.253 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Somatotrop çatmamazlığının müalicəsi zamanı boy hormonunun gündəlik dozası nə qədərdir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 82

Somatotrop çatəşmazlığının müalicəsi zamanı boy hormonun hansı vaxtda vurulması məsləhət görülür?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 83

Boyun artımı ildə neçə sm az olmalıdır ki somatotrop çatmamazlığı diaqnozu təsdiqlənsin?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 84

Sümük yaşı xronolojı (pasport) yaşdan neçə il fərqlənməlidir ki somatotrop çatmamazlığı diaqnozu təsdiqlənsin?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 85

Somatotrop hormonu çatışmazlığı zamanı stimulyasiya sınaqları hansı növ insulin ilə aparılır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 86

Somatotrop hormonu çatışmazlığı zamanı insulin sınaqı aparılarkan insulinin dozası 1 kg çəkiyə neçə vahid təşkil edir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 87

Somatotrop hormonu çatışmazlığı zamanı klofelin sınaqı aparılarkan klofelinin dozası bədənin 1 m2 neçə mg təşkil edir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 88

Hipofizar nanizmli oğlanlarda ikincili hipoqonadizm diaqnozunu hansı yaşa çatdıqda qoymaq olar?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 89

Hipofizar nanizmli qızlarda ikincili hipoqonadizm diaqnozunu hansı yaşa çatdıqda qoymaq olar?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Геотар-Медиа», Москва, 2008

Sual № 90

Somatotrop çatışmazlığı zamanı boy zonaları bağlandıqda somatotropin ilə müalicəni hansı dozada davam etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 91

Boy çatmamamzlığı olan xəstələrdə hipotireoza şübhə varsa stimulyasiya sınaqlarından əvvəl orqanizmi hansı preparatlarla “doydurmaq” lazımdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 92

Boy çatışmamzlığı olan xəstələrdə ikincili cinsi inkişaf etməyibsə stimulyasiya sınaqlarından əvvəl hansı preparatlardan orqanizmi hansı preparatlarla “doydurmaq” lazımdır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 93

Prolaktinemiyaya şübhə varsa beynin KT-sı prolaktinin hansı səviyyəsində aparılır?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 94

Somatotrop hormon periferik toxumaların səviyyəsində boy effektini nəyin köməyi ilə göstərir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 95

Hiperprolaktinemiya hansı xəstəliklər zamanı yarana bilməz?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 96

Hansı sindrom boy çatışmazlığı ilə müşahidə edilmir?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина»

Sual № 97

Hansı sindrom boy çatışmazlığı ilə müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина»

Sual № 98

Somatotrop çatışmazlığı zamanı zədələnmənin səviyyəsini (hipofiz və ya hipotalamus) müəyyən etmək üçün hansı sınaqdan istifadə edirlər?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина»

Sual № 99

Qonadotropinlərin çatışmazlığı ilə bağlı hipofizar nanizmin klinik əlamətlərinə aid deyil?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004

Sual № 100

Somatotrop çatışmazlığı zamanı zədələnmə səviyyəsi hipofiz olduqda insulin və tiroliberin sınaqlarının cavabı?

  Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина»
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×