Tibb bacısı

1.219 elementdən 1-20 arası göstərilir.

Sual № 1

Skarlatina zamanı İlk əsas klinik əlamət hansıdır?

  Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002
Skarlatina xəstəliyinin daim müşahidə olunan klinik əlaməti anginadır. Bu kataral follikulyar lakunar formalı angina ola bilər. Bu zaman prossesə regional limfotik vəzilər də qoşulur.

Sual № 2

Cansız vaksinlərin yeridilməsindən sonra hansı yerli reaksiya müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat: Təcrübədə İmmunlaşdırma. Modul - 2 Bakı 2010 səh. 25

Sual № 3

Qlomerulonefrit zamanı Zimnitski sınağının aparılmasında məqsəd nədir?

  Ədəbiyyat: A. A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 84

Sual № 4

Anus ətrafında qaşınma aşağıdakılardan hansı üçün daha çox xarakterikdir?

  Ədəbiyyat: A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 140

Sual № 5

Su çiçəyi zamanı səpkilər hansı xarakterdə olur?

  Ədəbiyyat: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр500

Sual № 6

Uşaqlarda hansı helmint xolesistitin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

  Ədəbiyyat: Л. А. Исаева. Л. К. Важенова Детское болезни. Москва. 1986 стр 416

Sual № 7

Fellinq sınağı hansı xəstəliyin diaqnostikası məqsədilə aparılır?

  Ədəbiyyat: Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва1986. стр. 203

Sual № 8

Follikulyar anginanın diaqnoztikası məqsədilə nə etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 529

Sual № 9

Anadangəlmə ürək qüsurunun əsas müalicəsi necə aparılır?

  Ədəbiyyat:A. A. Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri . Bakı 2008. səh. 218

Sual № 10

“Qatranvari” nəcisi olan xəstəyə nə etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat: H. Sultanov. Cərrahiyyə - 1997. (səh - 290)

Sual № 11

Ətraflara yumşaq bint sarğıları qoyularkən ilk dövrə hansı sarğı ilə başlanır?

  Ədəbiyyat: H. Sultanov. Cərrahiyyə - 1997. (səh - 96)

Sual № 12

Biksin əməliyyat üçün yığımının neçə üsulu var?

  Ədəbiyyat: Qostişev. (səh - 13)

Sual № 13

Adi ketqut sapları neçə vaxtdan sonra sorulur?

  Ədəbiyyat: M. M. Abakumov - 1985. (səh - 42)

Sual № 14

İlan sancması zamanı aşağıdakı hansı tədbiri həyata keçirmək olmaz?

  Ədəbiyyat: B. D. Komarov. (səh - 283)

Sual № 15

Dərinin funksiyasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat:Б. И. Зудин. Кожные и венерические болезни. Москва - «Медицина» 1990 (səh. 12)

Sual № 16

Aktinomikozun törədicisi nədir?

  Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı-1997. Səh.(155)

Sual № 17

Aşağı ətrafın qasıq bitişməsinin içəri nahiyyəsində hansı arteriya palpasiya edilir?

  Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı Cərrahiyyə fənnindən testlər

Sual № 18

Hemotoraks zamanı qan hara yığılır?

  Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh 298)
Ağciyərlərdəki damarlar və ya qabırğarası arteriyalar zədələndikdə qan plevra boşluğuna tökülür. Hemotoraks artdıqda çoxlu qan itirmə baş verir, tənəffüs və qan dövranı pozulur.

Sual № 19

Sınığı təsdiq edən əsas müayinə üsulu hansıdır?

  Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 266
Sınığın diaqnostikası üçün rentgen müayinəsinin(qrafiyanın )2 proyeksiyada olması vacibdir.

Sual № 20

I, II dərəcəli termiki yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 282
İlk yardım - birinci növbədə odun tə'sirini kəsmək lazımdır (zərər çəkmiş adamm üstünə qalın bir şey atıb alovu söndürməli). Yanmış adamı od tutmuş zonadan dərhal kənar etmək. paltarını və ayaqqabını çıxarmaq lazımdır; dəriyə yapışmış alt paltarı zorla qoparmaq olmaz. Zərər çəkmiş çılpaq adamı steril döşəkağıya, bu olmadıqda adicə təmiz döşəkağıya büriimək, şoka qarşı adi lədbirləri görüb nəqliyyatla stasionara çatdırmaq lazımdır. Əiraflar yandıqda, xəstənin vəziyyəti imkan verərsə, yanmış yeri soyuq suyun altında 20-30 dəqiqə saxlamaq lazımdır, belə etdikdə ağrılar azahr və çox vaxt səthi yahıqlarda suluqlann əmələ gəlməsinin qarşısı alınır. Beb hallarda yanmış yerə aseptik sarğı qoymaq lazımdır. Salfetkam spirtə, arağa, odekolona batırmaq olar. Hadisə yerində heç bir başqa sarğı, о cümlədən yağ sarğısı qoymaq olmaz. Suluqları qətiyyən deşmək olmaz. Ağır yanıqlarda mütləq ağrını kəsən dərmamlar vurnıaq lazımdır.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×