Tibb bacısı

1.219 elementdən 41-60 arası göstərilir.

Sual № 41

Yenidoğulmuşlarda hemoqlobinin miqdarı nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat:Tağıyev N. Neonotologiya, 2007

Sual № 42

Lyamblioza xas olan əlamətlər hansılardır?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 43

Dizenteriyanın törədicisi hansıdır?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 44

Lyambliozun törədicisi hansıdır?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 45

Raxit xəstəliyinin kəskin dövründən sonra sümüklərdə hansı dəyişiklik baş verir?

  Ədəbiyyat:Qudzenko P.N. Uşaq xəstəlikləri, səh.100-104

Sual № 46

D vitamini orqnizmdə hansı rol oynayır?

  Ədəbiyyat:Qudzenko P.N. Uşaq xəstəlikləri, səh.96-97

Sual № 47

7 yaşlı uşağın boyu nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat:Воронцов И.М., Мазурин А.Б. «Пропедевтика детских болезней» 2009

Sual № 48

3 yaşda uşağın boyu nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat:Воронцов И.М., Мазурин А.Б. «Пропедевтика детских болезней» 2009

Sual № 49

HbS (Hepatit B) virusunun daşıyıcısı olan anadan doğulmuş yenidoğulmuşa profilaktik məqsədlə spesifik immunoqlobulin nə vaxt yeridilir? (Yeni)

  Ədəbiyyat:İmmunlaşdırma, 2015, Tematik kurs üçün, səh 74

Sual № 50

OPV vaksini uşağı hansı xəstəlikdən qoruyur?

  Ədəbiyyat:Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının “Poliomielit və İnaktivləşdirilmış poliomielit vaksininin (İPV) tətbiqi”-nə dair tövsiyyələrinə əsasən İmmunlaşdırma Proqramına Respublika GEM-i tərəfindən əlavə olunmuş Təlimat

Sual № 51

Hansı simptom Qizılca xəstəliyi zamanı diaqnostik əhəmiyyətə malikdir (Yeni)

  Ədəbiyyat:

Sual № 52

Perinatal dövr hansı müddəti əhatə edir?

  Ədəbiyyat:Tağıyev N. Neonotologiya-2007, səh 26

Sual № 53

Yenidoğulmuşa vurulan BCG peyvəndinə əks göstəriş aşağıdakılardan hansıdır

  Ədəbiyyat: İmmunlaşdırma, 2015, səh 80, Tağıyev N. 2007, Neonotologiya, səh 51

Sual № 54

Sağlam yenidoğulmuşa doğum evində təqvim üzrə hansı peyvəndlər vurulmalıdır?

  Ədəbiyyat:İmmunlaşdırma, 2015, Tematik kurs materialı

Sual № 55

Çəkisi 4000 q-dan çox olan yenidoğulmuşlarda qanda nəyin səviyyəsini nəzarətdə saxlamaq lazımdır?

  Ədəbiyyat:Tağıyev N. Neonotologiya, 2007, səh 448

Sual № 56

Yenidoğululmuş uşaqlarda qazçıxarıcı borunu düz bağırsaqda nə qədər saxlamaq olar?

  Ədəbiyyat:Yenidoğulmuşların prosedurları üzrə klinik protokol, Bakı, 2011.

Sual № 57

Yenidoğulmuşun pilorostenozu zamanı hansı hallar yaranır ?

  Ədəbiyyat:Tağıyev N, Noenotologiya , 2007, səh 389

Sual № 58

Yenidoğulmuşa ilk saatlarda vurulan Vitamin K-nın inyeksiyası hansı məqsəd daşıyır?

  Ədəbiyyat:Sağlam yenidoğulmuşlara qulluq üzrə klinik protokol, Bakı, 2008

Sual № 59

Hemofiliya üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil?

  Ədəbiyyat:Şevçenko İ.Q. Hemofiliyanın diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, 2014, səh 61-63

Sual № 60

Talassemiya xəstəliyi zamanı qanda hansı dəyişiklik baş verir?

  Ədəbiyyat:Smetanina N.S. İbrahimova D.S. Hemotologiya və Transfuziya səh. 42-48
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×