Tibb bacısı

1.219 elementdən 101-120 arası göstərilir.

Sual № 101

Aşağıdakılardan hansı dizenteriya xəstəliyinin əlaməti deyil?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 102

Uşaq 3 aylıqdır. Hər gün uşaqda qusma əlamətləri olur. Uşaq ana südü ilə qidalanır. Çəkisi 3650 qrdır (doğulanda çəkisi 3600 qr ) Belə bir vəziyyətin yaranmasının səbəbi nədir?

  Ədəbiyyat:А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 189

Sual № 103

Uşağın 7 yaşı var. Yağlı yeməkdən sonra ürəkbulanmadan, sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrıdan şikayət edir. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

  Ədəbiyyat:А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 187

Sual № 104

Qəbula 10 aylıq uşaq gətirilib. Ananın dediyinə görə iştahası, yuxusu pisdir, uşaqda dəri və selikli qişalar solğundur, əzələ tonusu zəifdir. Auskultasiyada ürəkdə sistolik küy eşidilir. Dəri və selikli qişalar qurudur, ağız bucaqlarında çatlar var.

  Ədəbiyyat:А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 186

Sual № 105

Qəbula 9 yaşlı uşaq gətirilib. Uşaq ürək bulanma, iştahasızlıq və qarında ağrıdan şikayət edir. Yuxusu pozulub, əsəbidir, gecələr ağzından su axır. Bu zaman uşaqda nədən şübhələnmək olar?

  Ədəbiyyat:А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 188

Sual № 106

Qəbula 7 yaşlı uşaq gətirilib, sifətin dərisi solğundur, göz qapaqları şişkindir. Sidik ifrazı azalıb. Ananın dediyinə görə sidiyi bulanıqdır, uşağın iştahası pisdir, ürək bulanma və baş ağrısı var. A/T yüksəlib. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?

  Ədəbiyyat:А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр. 187

Sual № 107

Uşağın 8 yaşı var. Ananın dediyinə görə uşağın iştahası zəifdir, tez yorulur, nəcisi rəngsizləşib, sidiyi tündləşib. Müayinədə dəridə sarılıq görünür, qaraciyər 3 sm böyüyüb. Hansı xəstəlikdən şüphələnmək olar?

  Ədəbiyyat:А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 188

Sual № 108

Qızılca xəstəliyinin inkubasiya dövrü neçə müddətdir?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 109

Məxmərək xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 110

Epidemik parotit xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 111

Göyöskürək xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 112

Poliomilet xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 113

Dizenteriya xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 114

Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaq öz çəkisini ilk günlər neçə % itirə bilər?

  Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neonatologiya”Bakı 2007 Səh 46 .

Sual № 115

Difteriya xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр280

Sual № 116

1 yaşadək uşaqlarda qanda şəkərin miqdarı nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat:N.Tağıyev Neontologiya Bakı 2007 səh 34

Sual № 117

7 yaşlı uşağın çəkisi nə qədər olmalıdır?

  Ədəbiyyat:Л.A.Исaevа, Л.К.Baжenova “Детские Болезни”, Мoсkвa 1986 стр 38

Sual № 118

5 yaşlı uşaqda A/T (arterial təzyiq) neçə millimetr civə sütunu olmalıdır?

  Ədəbiyyat:N.Tağıyev “Neontologiya”Bakı 2007 səh 30 17:53:28
Formula:
normal inişaflı uşaqlar:
Cəki = 80kq + 2n; n =uşağın yaşı
akselerat uşaqlar:
Cəki = 90kq + 2n; n =uşağın yaşı

Sual № 119

Hipoqalaktiya zamanı laktasiyanı artırmaq üçün aşağıdakılardan hansı məsləhət görülür?

  Ədəbiyyat:Yenidoğulmuşlara qulluq üzrə kliniki protokol-2008

Sual № 120

Meyvə şirəsi uşağa nə vaxt verilir?

  Ədəbiyyat:N. Tağıyev “Neonatologiya” “Bakı”2007 səh 75
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×