Tibb bacısı

1.219 elementdən 121-140 arası göstərilir.

Sual № 121

Yenidoğulmuşlarda nəbzin tezliyi bir dəqiqədə neçə olur?

  Ədəbiyyat:Л.А.Исаева.Л.А.Баженова .Детские болезни. Москва 1986 стр67.

Sual № 122

Yenidoğulmuşlarda çəki itkisi neçə faiz % təşkil edir?

  Ədəbiyyat:N. Tağıyev “Neonatologiya” 2007 səh 36 Yoluxucu xəstəliklər fənninin testləri

Sual № 123

Dəri xəstəliklərinin müalicə üsullarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

  Ədəbiyyat:Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю. К. Скрипкина, М. , Медицина, 1995, т. 1. (səh. 157)

Sual № 124

Vulqar (adi) sızanaqların lokalizasiya yerlərini göstərin.

  Ədəbiyyat:Б. И. Зудин. Кожные и венерические болезни. Москва - «Медицина» 1990 (səh. 74)

Sual № 125

Təmizləyici imaləyə əks göstəriş hansıdır?

  Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev, R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh.203 “Təhsil” Bakı 1998

Sual № 126

Mədə qanaxmasında həkiməqədər yardıma nə daxildir?

  Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev, R.Y.Əliyev.Xəstələrə qulluq. Səh.188 “Təhsil” Bakı 1998
Mədə qanaxması zamanı həkim gələnə qədər xəstəyə ilk yardım göstərmək üçün onu uzandırıb mədə nahiyəsinə buz qovuğu qoyulur, su və qida qəbulu qadağan edilir, qansaxlayıcı preparatlar həkim gəldikdən sonra, onun təyinatına əsasən vurulur. Buz qovuğunun təsirindən damarlar daralır və qanaxma zəifləyir.

Sual № 127

1 Təsir Vahidi ( TV) insulin 5 qr qlükozanı qlikogenə çevirirsə, 200 qr qlükozanı qlukogenə çevirmək üçün neçə TV insulin götürülməlidir?

  Ədəbiyyat : N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı “. Səh.158 “

Sual № 128

Sidik ifrazının azalması necə adlanır?

  Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev, R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq .Səh.223 “Təhsil”Bakı1998
Sutkalıq sidik miqdarının 500ml-dən az olması oliquriya, 2l və daha cox olması poliuriya, hec olmaması anuriya, gecikmiş sidiyin xaric olması opsouriya, gecə sidiyin çox ifraz edilməsi isə nikturiya adlanır.

Sual № 129

Sidikdə qanın olması necə adlanır?

  Ədəbiyyat:C.N. Hacıyev, R.Y. Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 224 “Təhsil” Bakı1998
Sidikdə qanın olması hematuriya adlanır və 3 növü mövcuddur: qan sidik aktının əvvəlində, sonunda və total hematuriya şəklində olur, yəni sidik başdan-başa qana boyanır.

Sual № 130

Qazçıxarıcı borunu bağırsaqda maksimum nə qədər saxlamaq olar?

  Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” Səh.27” “Çıraq” 2008.

Sual № 131

Onikibarmaq bağırsaq xorasında ağrılar nə vaxt müşahidə edilir?

  Ədəbiyyat :N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” Səh.147 “Çıraq” 2008
Mədə boş olduqda turş mühitli mədə şirəsi 12 barmaq bağırsağa keçir, orada olan xoranı qıcıqlandırır və ağrıya səbəb olur.

Sual № 132

Duodenal zondlama zamanı neçə pay öd götürülür?

  Ədəbiyyat:N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”.Səh.36 “Çıraq” 2008.

Sual № 133

Aşağıdakılardan hansı instrumental müayinəyə aid deyil?

  Ədəbiyyat:С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными. Стр. 24
Palpasiya sözü latın dilindən tərcümədə “əlləmək” deməkdir, bu zaman müayinə yalnız əllə aparıldığı üçün bu müayinə instrumental müayinə hesab edilə bilməz.

Sual № 134

Əzələdaxili inyeksiya hansı bucaq altında aparılır?

  Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq .Səh.152 “Təhsil” Bakı 1998.
90°-li bucaq altında inyeksiya aparıldıqda iynə yaxşı inkişaf etmiş dərialtı piy toxumasından keçib dərində yerləşmiş əzələ qatına çatır. Əks halda yeridilən dərman əzələyə çatmaz, sorulması pozular və bu da müxtəlif ağırlaşmalara - absesə, infiltrasiyaya səbəb olar.

Sual № 135

Aktiv xəstənin yataq ağlarını neçə gündən bir dəyişdirmək lazımdır?

  Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y.Əliyev. Xəstələrə qulluq. Səh. 65 “Təhsil” Bakı 1998

Sual № 136

Bayılma zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat:N.R. Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı” Səh. 513 ”Çıraq” 2008.
Bayılmaya səbəb kəskin damar çatışmazlığıdır. Bunun nəticəsində beyinə gedən qanın miqdarı azalır, ona görə də xəstəyə üfüqi vəziyyət verdikdə beyinə qan axını yaxşılaşır və xəstə özünə gəlir.

Sual № 137

Yoğun bağırsağın selikli qişasının endoskopik müayinəsi necə adlanır?

  Ədəbiyyat:C.N.Hacıyev. R.Y..Əliyev. Xəstələrə qulluq . Səh.217. “Təhsil” Bakı 1998.
“Kolon” latın dilində yoğun bağırsaq, “skope” - baxıram deməkdir. Latın dilindən tərcüməyə əsaslanaraq kolonoskopiya yoğun bağırsağın selikli qişasının endoskopik müayinəsi deməkdir. “Endo”- daxili deməkdir.

Sual № 138

Alimentar yolla orqanizmə daxil olan zəhərli maddələri çıxarmaq üçün hansı imalə istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: C.N.Hacıyev. R.Y.Əliyev . Xəstələrə qulluq . Səh.203 “Təhsil” Bakı 1998

Sual № 139

Ağ ciyər qanaxması zamanı tibb bacısının sərbəst müdaxiləsi nədən ibarətdir?

  Ədəbiyyat:Qaqunova Y.Y “Xəstələrə ümumi qulluq”. Səh 197. “Maarif” 1974

Sual № 140

1 ml – də neçə vahid insulin var?

  Ədəbiyyat : N.R.Paleyevin redaktəsi ilə “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Səh.159 “ Çıraq “2008.
whatsApp/phone: on +994702144544
email: contact@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×