Tibb bacısı

1.219 elementdən 21-40 arası göstərilir.

Sual № 21

Travmalarda ilk yardım məqsədilə yuxarı ətraflara rahatlıq vermək üçün hansı sarğı növündən istifadə olunur?

  Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.306
İlk yardım zamanı geniş istifadə edilir, habelə bazunu, saidin, biləyin və s. xəstəliklərində yuxarı ətrafa rahatlıq vermək üçün ləçəkvari sarğı işlədilir.

Sual № 22

Sınıqların əsas müalicə üsuluna hansı aid deyil?

  Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı-1997. Səh.(110) Mamaliq və ginekologiya fənnindən testlər

Sual № 23

Anafilaktik şoka xas olmayan əlaməti göstərin

  Ədəbiyyat:Qudzenko P.N. “Детские болезни”, 1984

Sual № 24

Kəskin pnevmoniyanın əsas əlamətləri hansılardır?

  Ədəbiyyat:Qudzenko P.N. “Uşaq xəstəlikləri”, 1984

Sual № 25

Aşağıdakılardan hansı kəskin sadə bronxitin əlamətləridir?

  Ədəbiyyat:Qudzenko P.N. “Uşaq xəstəlikləri” , 1984

Sual № 26

Streptokok mənşəli tonzillitin (angina) fəsadları hansıdır?

  Ədəbiyyat:Qudzenko P.N. “Uşaq xəstəlikləri” , 1984

Sual № 27

Doğuşdan sonra ağız südü (molozivo) neçə müddət ifraz olunur?

  Ədəbiyyat:Tağıyev N., Neonotologiya, 2007

Sual № 28

Yenidoğulmuşun vəziyyətinin Apqar şkalası ilə qiymətləndirilməsi nə vaxt aparılır?

  Ədəbiyyat:Tağıyev N. Neonotologiya, 2007

Sual № 29

Süni passiv immunitet nə vaxt yaranır?

  Ədəbiyyat:İmmunlaşdırma, 2015

Sual № 30

Süni aktiv immunitet nə vaxt yaranır?

  Ədəbiyyat:İmmunlaşdırma, 2015

Sual № 31

Vaksinlərin anbarlardan tibb müəssisəsinə daşınması zamanı nədən istifadə olunur?

  Ədəbiyyat:İmmunlaşdırma, 2015

Sual № 32

Uşaqlarda həqiqi inaq nə vaxt yarana bilər?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 33

Enterobiozun diaqnostikası üçün hansı material daha çox məlumat verir?

  Ədəbiyyat:Qudzenko P.N. “Uşaq xəstəlikləri” , 1984

Sual № 34

Hansı əlamət enterobioza xasdır?

  Ədəbiyyat:Qudzenko P.N. “Uşaq xəstəlikləri” , 1984

Sual № 35

Qızılca xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 36

Qızılca xəstəlyi ilk 3 gündə hansı simptomlarla müşayiət olunur?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 37

“Soyuq Zəncir” sisteminin təlabatlarına riayət etmək lazımdır:

  Ədəbiyyat:İmmunlaşdırma, 2015

Sual № 38

Təhlükəsiz qutu nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

  Ədəbiyyat:İmmunlaşdırma, 2015
Profilaktik peyvənd təqviminə uyğun olaraq peyvənd materiallarının, şprislərin və immunlaşdırma zamanı əmələ gələn tullantıların zərərsizləşdirilməsi üçün təhlükəsiz qutuların

Sual № 39

Təhlükəsiz qutunu (TQ) hansı üsullarla məhv etmək lazımdır?

  Ədəbiyyat:İmmunlaşdırma, 2015

Sual № 40

Vaksin flakonunun üzərində olan nəzarət indikatoru nəyi göstərir?

  Ədəbiyyat:İmmunlaşdırma, 2015
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×