Tibb bacısı

1.219 elementdən 61-80 arası göstərilir.

Sual № 61

Talassemiya xəstəliyi zamanı qanda hansı elementin miqdarı artır?

  Ədəbiyyat:İbrahimova D.S. Talassemia zamanı uşaqlarda qanda dəmirin toplanma dərəcələri, 2016 səh 40-42

Sual № 62

Talassemiya hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

  Ədəbiyyat:Əlimirzəyeva Z.X. Həsənova M.B. talassemiyanın müasir müalicə prinsipləri-2016, səh 48-54

Sual № 63

Aşağıdakılardan hansı Talassemiya xəstəliyinin əlaməti deyil?

  Ədəbiyyat:Smetanina N.S. İbrahimova D.S. Hemotologiya və Transfuziologiya, 2016, səh 42-48

Sual № 64

Dölün ölüdoğulma hallarında aşağıdakılardan hansı ola bilər?

  Ədəbiyyat:E.Kerpel, Neonotologiya, 2002, səh 204-206
Cогласно международным нормам живорождения, рекомендованным ВОЗ, живым считается ребенок, который имеет любой из четырех признаков жизни - дыхание, сердцебиение, пульсацию пуповины и сокращение мускулатуры. Burda yalniz cavab e) alinir

Sual № 65

PkV vaksini uşağı hansı xəstəlikdən qoruyur?

  Ədəbiyyat:Uşaqlarda xəstəxanadankənar pnevmoniyaların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2011

Sual № 66

Fizioloji olaraq yenidoğulmuşa xarakterk deyil?

  Ədəbiyyat:Sağlam yenidoğulmuş üzrə klinik protokol, Bakı, 2008

Sual № 67

Hansı çəkidə doğulmuş yenidoğulmuş uşağa peyvənd etmək olmaz?

  Ədəbiyyat:Sağlam yenidoğulmuş üzrə klinik protokol, Bakı, 2008

Sual № 68

Yenidoğulmuş uşaqlarda fototerapiya hansı məqsədlə aparılır?

  Ədəbiyyat:Yenidoğulmuşların hiperbilirubinemiyası üzrə klinik protokol, Bakı, 2013

Sual № 69

Aşağıdakılardan hansı bədxassəli qan xəstəliklərinə aiddir?

  Ədəbiyyat:Секреты гематологии и онкологии. М. Э. Вуд, П. А. Банн. 2001

Sual № 70

Leykozun başlanğıcı üçün xarakterik olan əlamət hansıdır?

  Ədəbiyyat:Секреты гематологии и онкологии. М. Э. Вуд, П. А. Банн. 2001

Sual № 71

Aşağıdakı vəziyyətlərdən hansı erkən döşə qoyulmaya əks göstərişdir?

  Ədəbiyyat:Körpə və azyaşlı uşaqların qidalanmasının qiymətləndirilməsi üzrə hesabat. Metodik göstəriş, Bakı, 2011

Sual № 72

Yenidoğulmuş qızlarda sidik kanalının uzunluğu neçə sm.-dir?

  Ədəbiyyat:Tağıyev N. Neonotologiya, 2007, Bakı

Sual № 73

Yenidoğulmuş oğlan uşaqlarında sidik kanalının uzunluğu neçə sm.-dir?

  Ədəbiyyat:Tağıyev N. Neonotologiya, 2007, Bakı

Sual № 74

Skarlatina səpgiləri solduqdan sonra dəridə hansı dəyişiklik müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 75

Məxmərək səpgiləri solduqdan sonra dəridə hansı dəyişiklik müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 76

Qızılca səpgiləri solduqdan sonra dəridə hansı dəyişiklik olur?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 77

Suçiçəyi səpgiləri soldudan sonra dəridə hansı dəyişiklik müşahidə olunur?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 78

Aşağıdakılardan hansı skarlatina xəstəliyinə xas əlamət deyil?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 79

Aşağıdakılardan hansı qızılca xəstəliyinə xas əlamət deyil?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 80

Aşağıdakılardan hansı suçiçəyinə xas olan əlamət deyil?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×