Tibb bacısı

1.219 elementdən 81-100 arası göstərilir.

Sual № 81

Eksudativ diatezli uşaqlarda hansı əlamətlər olur?

  Ədəbiyyat:Eyyubova A. Uşaq xəstəlikləri

Sual № 82

Uşaqlarda plevrit zamanı hansı əlamət olmur?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов. Детские болезни, 2002

Sual № 83

Aşağıdakılardan hansı anadangəlmə ürək qüsurunun səbəbi deyil?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов. Детские болезни, 2002

Sual № 84

Difteriya xəstəliyi zamanı badamcıqlarda olan ərp hansı xarakterdə olur?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 85

Aşağıdakılardan hansı meningit xəstəliyini törədə bilər?

  Ədəbiyyat:Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı, 2009

Sual № 86

Meningit xəstəlyinin diaqnozunu təsiqləyən əlamət hansıdır?

  Ədəbiyyat:Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol, Bakı, 2009

Sual № 87

Meningit xəstəliyi zamanı hansı laborator müayinə üsulu zəruridir?

  Ədəbiyyat:Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protocol, Bakı, 2009

Sual № 88

Poliomilelit xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

  Ədəbiyyat:Детская неврология Кохэн М. Э. Даффюр П. К. ГЭОТАР-Медиа 2010

Sual № 89

1 yaşda uşaqlarda ürək döyüntülərinin sayı nə qədərdir?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов. Детские болезни, 2002

Sual № 90

Spazmofiliya xəstəliyinə xas əlamət deyil?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов. Детские болезни, 2002 17:53:22

Sual № 91

Kəskin ürək çatmamazlığı əlamətlərinə aid deyil?

  Ədəbiyyat:Н.П.Шабалов. Детские болезни, 2002

Sual № 92

Aşağıdakılardan hansı məxmərək xəstəliyinə xas əlamət deyil?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010
Сыпь у преобладающего числа больных краснухой мелкопятнистая, бледно-розовая, довольно обильная, почти одинаковой величины, с ровными очертаниями элементов. Появляется одновременно и уже в течение первых суток занимает лицо, грудь живот и конечности. Иногда распространение сыпи на конечности, особенно нижние, происходит только на второй день болезни. Преимущественная локализация сыпи — лицо, разгибательные поверхности, хотя она может быть довольно обильной и в области сгибателей. Места естественных сгибов поражаются сыпью мало или остаются свободными. В некоторых случаях сыпь может быть довольно яркой, крупной, пятнисто-папулезной, с тенденцией к слиянию. Может наблюдаться своеобразная изменчивость сыпи — в первый день она бывает яркой, крупной, особенно на лице, местами пятнисто-папулезной и напоминает корь. На второй день размеры сыпи могут меняться до мелкопятнистой, сходной с сыпью при скарлатине. На третий день сыпь бледнеет становится менее обильной, локализуется в основном на раз- гибательной поверхности плеч, предплечий, в области ягодиц и наружной части бедер. Исчезновение сыпи происходит бесследно, как правило, к 4 дню от момента высыпания.
Катаральное воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей и конъюнктив наблюдается при краснухе непостоянно, выражено слабо, держится недлительно (2-3 дня). Обычно оно проявляется чувством першения в глотке, редким сухим кашлем, заложенностью носа или небольшими слизистыми выделениями и легкой гиперемией конъюнктив.

Sual № 93

Göyöskürək xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 94

Aşağıdakılardan hansı göyöskürək xəstəliyinə xas əlamət deyil?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 95

Aşağıdakılardan hansı epidemik parotit xəstəliyinə xas əlamət deyil?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 96

Qreqq triadası hansı xəstəliyə xarakterikdir?

  Ədəbiyyat:Əsgərov V, Uçaykin V. “Uşaqlarda infeksion xəstəliklər”, Bakı, 2010

Sual № 97

Mədə-bağırsaq qanaxmalarında hansı əlamət müşahidə olunmur?

  Ədəbiyyat:Секреты гастроэнтерологии. Питер P. МакНелли. 2005 г

Sual № 98

Xəstəxanaya 10 yaşlı uşaq gətirilib. Huşu itib, nəbzin dəqiqəlik sayı 140, tənəffüsün dəqiqəlik sayı 35- dir. 3 gündür xəstədir. Xəstəlik qusma ilə başlayıb. Sidiyin müayinəsində şəkər və aseton tapilib. Klinik diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?

  Ədəbiyyat:А. Н. Бурая, М. П. Шанина «Руководство к практическим занятиям» стр 188

Sual № 99

Aşağıdakılardan hansı revmatik xoreyanın əlamətlərinə aid deyil?

  Ədəbiyyat:Л. А. Исаева. Л. К. Баженова. Детские болезни. Москва 1986 стр. 264

Sual № 100

Hemofiliyalı uşaq hansı mütəxəssis tərəfindən daim nəzarətdə olmalıdır?

  Ədəbiyyat:Şevçenko İ.Q. Hemofiliyanın diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, 2014, səh 61-63
whatsApp/phone: on +994702144544
email: info@ambulatoria.net
Whatsapp-a yazın!

Salam!

WhatsApp vasitəsi ilə yazışmaq üçün Siz həmin proqramın istifadəçisi olmalısınız!

Salam! Sizə necə kömək göstərə bilərəm?
×